Hoppa till huvudinnehåll

Tvist löst på F7 om möjlighet att delta vid riskbedömning

Officersförbundet och Försvarsmakten har kommit övrens i en tvist på F7 rörande skyddsombudens möjlighet att medverka i riskbedömningsarbetet vid utarbetandet av ny organisation.

Skyddsombuden på förbandet har flera gånger bett om att få delta i arbetet med riskbebedömning av den nya organisationen. Arbetsgivaren har sagt till ett skyddsombud att denne inte får delta i ett möte där arbetsmiljökonsekvenserna skulle diskuteras. 

Officersförbundet menar att Försvarsmakten har åsidosatt sina skyldigheter utifrån 6 kapitlet §4 och §6 arbetsmiljölagen, och även brutit mot arbetsmiljölagens 6 kapitel §10 och förtroendemannalagens §3. PÅ grund av ovanstående yrkar förbundedt på skadestånd.

Förbundet och Försvarsmakten enades den femte april om att handlingarna i olika stycken brutit mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen. Officersförbundet erhåller ett allmänt skadestånd om 20 000 kronor. Två av de berörda skyddsombuden erhåller 15 000 vardera för kränkningen och huvudskyddsombudet erhåller 25 000.

Tvisten är nu avslutad.