Hoppa till huvudinnehåll

Medlem får 5000 kronor i skadestånd för brott mot kvittningslagen

En medlem på K3 som fått sin semesterlönegarantiskuld felaktigt reglerad genom avdrag från lönen trots bestridande.

En medlem på K3 erhöll 4452 kronor och 84 öre för mycket i felaktigt utbetald semesterlönegaranti på septemberlönen 2015.

Inledningvis medgav den anställde att återbetala skulden, men ändrade sig efter att ha förstått att det var möjligt att bestida skulden då den mottagits i god tro. Medlemmen mejlade då detta ställningstagande till FM HR-C och meddelande att den återtog sitt kvittningsmedgivande. 

Trots det återtagna medgivande drog Försvarsmakten skulden från medlemmens lön från löneutbetalningarna under oktober, november och december. 

Försvarsmakten och Officersförbundet är överens om att myndigheten har brutit mot kvittningslagen. I lagen står att en arbetstagare har möjlighet att ta tllbaka ett frivilligt kvittningsmedgivande. 

Medlemmen kommer, i enlighet med tidigare gjord förlikning, att få tillbaka skuldbeloppet, därutöver kommer den att få ett allmänt skadestånd för brott mot kvittningslagen om 5000 kronor. 

Tvisten väcktes 19 januri 2016 med stöd av medbestämmandelagen § 64 och avslutades 17 maj 2016.

FOTNOT: 
Om du misstänker att du erhållit felaktig kvittning, motsvarande medlemmen ovan, kontakta din lokala Officersförening för kontroll av lönespecifikation.