Hoppa till huvudinnehåll

Tvist rörande felaktigt hanterad arbetstid

Lokal tvisteförhandling enligt 35 § MBL angående ekonomisk ersättning i samband med transportskyddsuppgifter.

Tvisten handlar om huruvida arbetsuppgifterna skall ses som insatsarbetstid eller inte och där Officersförbundet hävdar att någon förutsättning för att kunna tillämpa bestämmelsen om insatsarbets inte föreligger. 

Arbetstagarna erhåller ersättning att utbetalas av Försvarsmakten.