Hoppa till huvudinnehåll

Tvist angående insatsarbetstid i samband med eftersök av försvunnen person

Officersförbundet har den 19 januari 2016 ställt sig bakom OF Skaraborgarnas begäran om ekonomisk ersättning till 47 av sina medlemmar.

Tvisten handlar om huruvida insatsarbetstid har hanterats felaktigt eller inte i samband med eftersök av en försvunnen person i oktober 2015.

För tvistens lösande ska Försvarsmakten utge ersättning till de personer som anges i bilaga 1 med däri angivna belopp, sammanlagt 75 177 kr.

Beloppen ska betalas snarast, dock senast den 25 juni 2017 i samband med ordinarie löneutbetalning.