Hoppa till huvudinnehåll

Tvist om insatsarbetstid i samband med eftersök av försvunnen person

Officersförbundet har den 19 januari 2016 ställt sig bakom O F Skaraborgarnas begäran om utbetalning av nödfallsövertid till 20 av sina medlemmar.

Tvisten har vilandeförklarats men återupptas och förhandling hållits den 16 mars, den 6 april och den 25 april 2017.

Tvisten handlar om huruvida insatsarbetstid har hanterats felaktigt eller inte i samband med eftersök av en försvunnen person den 23 och 24 april 2015.

För tvistens lösande ska Försvarsmakten utge ersättning, totalt 47 026 kr. Beloppen ska betalas snarast, dock senast den 25 juni 2017 i samband med ordinarie löneutbetalning.

Förhandlingen avslutas i enighet den 25 april och justeras samma dag.