Hoppa till huvudinnehåll

Tvist löst rörande kommendering av personal från Amfibieregementet

Officersförbundet och Försvarsmakten har kommit överens i en tvist rörande kommendering av personal från Amfibieregementet till Migrationsverket.

En stabsofficer och en logistikofficer från Amfibieregementet kommenderades under hösten 2015 till Migrationsverket utan att samverkan förekommit på förbandet.

Försvarsmakten menade att samverkan har genomförts på central nivå och att det akuta läget och den allvarliga situationen gjorde att myndigheten kunde tillämpa formuleringen i §11 i medbestämmandelagen som ger undantag från förhandlingsskyldigheten i vissa särskilda fall.

Extraordinär situation

Officersförbundet medger att det var en extraordinär situation och att tidsbrist förelåg. Däremot borde åtminstone en telefonkontakt kunnat tas med lokala förtroendevalda inom OF AMF.


Parterna enas om att av förarbetena och praxis framgår att arbetsgivaren borde ha samverkat även om läget var kritiskt. Därför ska AMF1 utbetala ett skadestånd på 5000 kronor till Officersförbundet.

Tvisten avslutades den femte april.