Hoppa till huvudinnehåll

Tvist avseende övertidsersättning för arbetstagare vid Luftstridsskolan

Officersförbundet har den 17 december 2015, den 10 mars 2017 och den 8 maj 2017 ställt sig bakom OF Ärnas begäran om ekonomisk ersättning till sina medlemmar.

Tvisten handlar huruvida insatsarbetstid har hanterats felaktigt eller inte i samband med utryckning vid larm på förråd.

Parterna enades om att arbetstagarna erhåller ersättningar att utbetalas av Försvarsmakten snarast, dock senast den 25 juli 2017, i samband med ordinarie löneutbetalning.