Hoppa till huvudinnehåll

Tvist löst rörande semesterlönegaranti sommaren 2015

Tvisten rör hur skulder ska hanteras för drygt 900 medlemmar i kölvattnet av felaktig löneutbetalning och efterföljande kvittning av Försvarsmakten.

https://www.officersforbundet.se/nyheter/2016/maj/semesterlonegarantiskulder-pa-upp-till-6000-kronor-skrivs-av/