Hoppa till huvudinnehåll

Tvist om Helikopterflottiljens uppdrag att stödja polisen med helikopterresurs

Officersförbundet har den 17 april 2015 påkallat tvisteförhandling i ärendet. Förhandling har, efter vilandeförklaring, hållits den 6 oktober 2017.

Tvisten handlar om Helikopterflottiljens uppdrag att stödja polisen med helikopterresurs under februari och mars 2015.

För tvistens lösande ska Försvarsmakten utge ersättning till medlemmarna. Totalt med 87 534 kr.

Beloppen ska betalas snarast, dock senast den 25 november 2017, i samband med ordinarie löneutbetalning.

Förhandlingen avslutas i enighet den 6 oktober 2017 och justeras samma dag.