Hoppa till huvudinnehåll

Tvist om insatsarbetstid vid eftersök av försvunnen person

Officersförbundet har den 22 juni 2015 ställt sig bakom OF TrängRs begäran om utbetalning av ekonomisk ersättning till 13 av sina medlemmar.

Vid en förhandling den 22 september 2015 vilandeförklarades tvisten, varefter den återupptas och förhandling hålls den 16 mars, den 6 april och den 25 april 2017.

För tvistens lösande ska Försvarsmakten utge ersättning med sammanlagt 46 355 kronor.

Beloppen ska betalas snarast, dock senast den 25 juni 2017 i samband med ordinarie löneutbetalning.