Hoppa till huvudinnehåll

8000 kronor för utebliven leaveresa på ME04

Förbundet och Försvarsmakten har nu kommit överens om kompensation för de medlemmar som inte erhöll leaveresor på insatsen ME04 utanför Somalias kust.

Tvisten rör 15 stycken medlemmar som nekades att få någon planerad hemresa (leave) under en insatsen som varade i mer än 90 dagar.

Tvisten har nu lösts och medlemmarna erhåller 8000 kronor vardera i kompensation.

Officersförbundet hävdade att de medlemmar som inte erhöll någon leaveresa ska erhålla extra kompensantion för detta. Kravet baserar sig på att  Försvarsmaktens insatschef, C INS, tidigare lovat extra kompensation vid utebliven leave för personalen. 

Försvarsmakten ger förbundet rätt i den delen av tvisteframställan, men ifrågasätter att det skulle finnas någon grund för allmänt skadestånd, vilket förbundet tidigare hävdat, då möjligheten att inte bevilja leave, om de operativa förhållandena inte tillåter det, finns i avtalet. 

Officersförbundet och Försvarsmakten har inte varit överens om FM:s tolkning av det operativa läget. Officersförbundet tar, trots det, tillbaka sitt yrkande om allmänt skadestånd och paterna har enats i tvisten.

Tvisten påkallades den 2 april 2015 och avslutades 17 maj 2016.