Hoppa till huvudinnehåll

Tvist på LSS om Flygvapenövning 14 avslutad

Officersförbundet och Försvarsmakten har kommit överens rörande tvisten kring nyttjandet av rörlighetsavtalet på Luftstridsskolan (LSS) i Uppsala i samband med Flygvapenövning 14.

Tvisten rörde för- och efterarbete under Flygvapenövning 2014 (FVÖ 14)

21 personer erhöll under två perioder i maj 2014 ersättning av arbetsgivaren enligt ÖVA-avtalet under för och efterarbete vid övningen, vilket Officersförbundet menade var felaktigt.

ÖVA kan nyttajs vid övning under vissa förhållanden. (se ÖVA-atalet här). För- och efterarbete kring en övning är inte att anses som övningsverksamhet i sig och där kan ÖVA inte nyttjas. 

Officersförbundet och Försvarsmakten har nu kommit överens i tvisten. Försvarsmakten har medgivit att ÖVA nyttjades felaktigt. De berörda individerna kommer istället att erhålla traktamente, förrättningstillägg och logitillägg, i enlighet med rörlighetavtalet. 

Officersförbundet erhåller även ett skadestånd om 30 000 kronor av FM för brott mot rörlighetavtalet. 

Tvisten avslutades 17 maj 2016 och väcktes den 26 juni 2014.