Hoppa till huvudinnehåll

Tvist om insatsarbetstid vid förstärkt bevakning av luftrummet

Officersförbundet har den 13 december 2013 ställt sig bakom OF Ämas begäran om ekonomisk ersättning till 24 av sina medlemmar.

För tvistens lösande ska Försvarsmakten utge ersättning till medlemmarna.

Totalt 208 281 kr. Beloppen ska betalas snarast, dock senast den 25 juli 2017, i samband med ordinarie löneutbetalning.

Förhandlingen avslutas i enighet den 12 juni 2017 och justeras samma dag.