Hoppa till huvudinnehåll

Tvist angående ekonomisk ersättning vid utlandstjänstgöring

Officersförbundet har den 21 februari 2014 påkallat tvisteförhandling i ärendet. Förhandling har, efter vilandeförklaring, hållits den 2 juni, 4 juli och 6 oktober 2017.

Tvisten handlar om fyra olika händelser. Men detta gäller enbart SMPC och Operation Rebel. 

För tvistens lösande ska Försvarsmakten utge ersättning till medlemmarna. Totalt med 102 369 kr. 

Beloppen ska betalas snarast, dock senast den 25 november 2017, i samband med ordinarie löneutbetalning.

Förhandlingen avslutas i enighet den 6 oktober 2017 och justeras samma dag.