Hoppa till huvudinnehåll

Tvist angående ekonomisk ersättning vid utlandstjänst

Officersförbundet har den 21 februari 2014 påkallat tvisteförhandling i ärendet. Förhandling har, efter vilandeförklaring, hållits den 2 juni och 4 juli 2017.

Tvisten handlar om fyra olika händelser. Men detta gäller enbart Operation Detonator samt insatsen i Georgien oktober 2014. Resterande händelser regleras i senare protokoll.

För tvistens lösande ska Försvarsmakten utge ersättning till medlemmarna. Totalt med 246 532 kr.

Beloppen ska betalas snarast, dock senast den 25 augusti 2017, i samband med ordinarie löneutbetalning.

Förhandlingen avslutas i enighet den 4 juli 2017 och justeras samma dag.