Hoppa till huvudinnehåll

Sjukpension

Om du drabbas av långvariga medicinska problem som förhindrar dig att arbeta kan du erhålla sjukpension från det statliga pensionsavtalet PA16.

Om du blir sjukskriven, en kortare tid, får du ersättning från Försäkringskassan i form av sjukpenning. I Villkorsavtalet har arbetsgivaren och fack kommit överens om att du får behålla en viss del av lönen under sjukskrivningen.

Men om du drabbas av långvarig arbetsoförmögenhet kan Försäkringskassan besluta att du inte längre ska vara sjukskriven, utan istället överföras till sjuk- eller aktivitetsersättning.

Eftersom du då inte längre erhåller sjukpenning får du inte heller behålla den delen av lönen som tidigare betalades ut med stöd av Villkorsavtalet. I stället kan du erhålla sjukpension från pensionsavtalet PA16 som ett komplement till den sjuk- eller aktivitetsersättning du då får från Försäkringskassan.

Storleken på sjukpensionen utgår från ett pensionsunderlag som fastställs från din slutlön. Sjukpensionsnivån framgår av nedanstående tabell och är ett komplement till den sjuk- eller aktivitetsersättning Försäkringskassan betalar ut.

Pensionsunderlag
i prisbasbelopp

Pensionsnivå
i procent

0-7,5

15%

7,5-20

75%

20-30

37,5%

Reglerna kring sjukpension är detsamma oaktat om du tillhör PA16 avd I eller PA16 avd II.

Läs mer om  sjuk- eller aktivitetsersättning på Försäkringskassans webbplats

Inkomst- och prisbasbelopp

Prisbasbelopp (pbb)

2022: 48 300
2021: 47 600
2020: 47 300
2019: 46 500
2018: 45 500
2017: 44 800

Förhöjt prisbasbelopp

2022: 49 300
2021: 48 600
2020: 48 300
2019: 47 400
2018: 46 500
2017: 45 700

Inkomstbasbelopp (ibb)

2022: 71 000
2021: 68 200
2020: 66 800
2019: 64 400
2018: 62 500
2017: 61 500