Hoppa till huvudinnehåll

Efterlevandepension

Om du avlider och omfattas av de statliga pensionsavtalet PA16 kan dina anhöriga erhålla efterlevandepension. Villkoren för efterlevandepension är detsamma oaktat om du tillhör PA16 avd I eller PA16 avd II.

Om du avlider får din make/maka eller registrerade partner efterlevandepension om ni bodde tillsammans vid dödsfallet.

Även en sambo kan få efterlevandepension. Då krävs dock att ni var stadig-varande sammanboende vid dödsfallet och att ni tidigare varit gifta/registrerade partners – eller att ni tillsammans har, har haft eller väntade barn vid dödsfallet.

Efterlevandepension till make/registrerad partner/sambo utges tidsbegränsat under sex år, dock längst intill då du skulle fyllt 75 år.

Efterlevandepension, utifrån PA16 utbetalas med ett belopp om 1,2 prisbasbelopp. Om du hade en lön som innebär att pensionsunderlaget översteg 7,5 inkomstbasbelopp utbetalas ytterligare efterlevandepension till make/registrerad partner/sambo enligt följande:

Pensionsunderlag
7,5-20 ibb

Pensionsunderlag
20-30 ibb

År 1

45%

År 1

22,5%

År 2-6

30%

År 2-6

15%

Efterlevandepension till dina arvsberättigade barn utbetalas tills de fyllt 20 år, med följande belopp per barn:

Pensionsunderlag uttryckt i ibb

Efterlevandepension i procent

0-7,5

10%

7,5-20

25%

20-30

12,5%

Efterlevandepension i de statliga pensionsavtalen är ett komplement till den omställningspension och barnpension efterlevande kan få från Pensionsmyndigheten. Läs gärna mer om dessa på myndighetens webbplats. 

Inkomst- och prisbasbelopp

Prisbasbelopp (pbb)

2022: 48 300
2021: 47 600
2020: 47 300
2019: 46 500
2018: 45 500
2017: 44 800

Förhöjt prisbasbelopp

2022: 49 300
2021: 48 600
2020: 48 300
2019: 47 400
2018: 46 500
2017: 45 700

Inkomstbasbelopp (ibb)

2022: 71 000
2021: 68 200
2020: 66 800
2019: 64 400
2018: 62 500
2017: 61 500