Hoppa till huvudinnehåll

Allmän pension

Allmän pension är en lagstadgad pension, som omfattar alla medborgare i Sverige. Pensionens storlek är individuell och beror på livsinkomsten, det vill säga vilken lön man haft under sitt arbetsliv.

En hög lön under många år ger en högre pension än en låg lön och/eller få år i arbetslivet. Det finns dock ett tak för hur stor del av din inkomst som får räknas som pensionsgrundande. Taket för den allmänna pensionen går vid 7,5 inkomstbasbelopp (ibb).

Den allmänna pensionen börjar tjänas in från första beskattningsbara lönekronan, och intjänandet fortsätter sedan så länge man jobbar och har lön.

Utöver ren lön finns andra ersättningar som också är pensionsgrundande. Föräldrapenning, sjukpenning, plikttjänstgöring och a-kassa, är några sådana exempel. För att få ut den allmänna pensionen krävs att man aktivt ansöker om det hos Pensionsmyndigheten. Den allmänna pensionen kan tidigast börja tas ut från 62 års ålder.

Inkomst- och premiepension

Finansieringen av allmän pension delas mellan den enskilde (via skattsedeln) och arbetsgivaren (via arbetsgivaravgiften). Av lönen upp till taket är totalt 18,5 procent pensionsgrundande. Den allmänna pensionen består av två delar, inkomstpension (16 procent) och premiepension (2,5 procent).

Inkomstpension

Inkomstpensionen bygger på ett fördelningssystem och hanteras på så sätt att de avgifter som du och arbetsgivaren betalar in lånas ut till att betala dagens pensioner. Du får istället en innestående pensionsrätt i avvaktan på din egen framtida pensionering. När det sedan är dags för dig att börja ta ut din allmänna pension, kommer pengar att överföras från de då arbetsföra i samhället till dina pensionsutbetalningar så länge du lever.

Inkomstpension utbetalas tidigast från och med 62 års ålder. Den kan tas ut till 100, 75, 50 eller 25 procent. Det finns möjlighet att förändra uttaget över tiden och du kan även fortsätta jobba och samtidigt ta ut din inkomstpension till del eller helt.

Premiepension

När det gäller premiepensionen har du en möjlighet att själv välja hur pengarna ska förvaltas. Du kan när som helst byta/ändra förvaltningsform för ditt sparande. Om du avstår från att göra något val placeras dina pensionspengar i det statliga förvaltningsalternativet AP7 Såfa. Till skillnad från inkomstpensionen är premiepensionen reella sparpengar på ett enskilt pensionssparande.

Premiepensionen beror därför bara av din egen livsinkomst och hur du lyckats med förvaltningen av ditt pensionskapital. Liksom inkomstpensionen kan du ta ut premiepensionen helt eller delvis från och med 62 års ålder och även om du fortsätter jobba.

Orange kuvertet – en prognos – inte fakta

Hur stor blir då din framtida allmänna pension? Pensionsmyndigheten skickar varje år ut en prognos, i det orange kuvertet, om hur stor din allmänna pension (inkomstpension och premiepension) bedöms bli. Det är viktigt att betona att detta pensionsbesked endast är en prognos, som bygger på ett antal antaganden.

Ju närmare tidpunkten du kommer för då du avser att börja ta ut allmän pension – desto mer tillförlitlig blir prognosen. Kom också ihåg att allmän pension endast är en del av din totala pension. En annan stor del av din framtida totala pension kommer att utgöras av din tjänstepension.

Inkomst- och prisbasbelopp

Prisbasbelopp (pbb)

2022: 48 300
2021: 47 600
2020: 47 300
2019: 46 500
2018: 45 500
2017: 44 800

Förhöjt prisbasbelopp

2022: 49 300
2021: 48 600
2020: 48 300
2019: 47 400
2018: 46 500
2017: 45 700

Inkomstbasbelopp (ibb)

2022: 71 000
2021: 68 200
2020: 66 800
2019: 64 400
2018: 62 500
2017: 61 500