Partsgemensam information om Corona

Officersförbundet och Försvarsmakten genomför nu dagliga avstämningar för att hantera uppkomna frågor utifrån rådande samhällsläge.

Ett partsgemensamt dokument med svar på frågor och rekommendationer publiceras på Emilia och här på webbplatsen. Dokumentet uppdateras kontinuerligt.

FAQ – partsgemensamma svar på de vanligast förekommande frågorna

Senast uppdaterat: 2023-05-15