Du som arbetar på obekväm tid, det vill säga på kvällar och helger, får ett obekvämtidstillägg (OB).

Obekvämtidstillägg (OB-tillägg) utbetalas med följande belopp per timme:

Enkel OB

Kvalificerad OB

Storhelg

20 kr

60 kr

90 kr

Enkel obekväm tid är tid mellan kl 19.00 och 22.00.

Kvalificerad obekväm tid 

  • från kl 19.00 på fredag till kl 07.00 på måndag. 
  • från kl 19.00 på dag före trettondag jul, första maj, Kristi himmelsfärds dag eller nationaldagen till kl 07.00 på närmast följande vardag.
  • all tid på vardag som föregås och efterföljs av sön- eller helgdag eller tid i övrigt mellan kl 22.00 och 06.00.

För storhelger gäller följande:

  • från kl 19.00 på skärtorsdagen till kl 07.00 på dagen efter annandag påsk.
  • från kl 19.00 på dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton till kl 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen.

Observera att obekvämtidstillägg inte utbetalas när du har övningsdygnstillägg.

Senast uppdaterat: 2023-04-18