Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande: Personalkris i försvaret - sluta skyll ifrån er, politiker!

På Nyheterna i TV4 i går kväll framkom att militär personal ibland tvingas ta extrajobb för att få vardagen att gå ihop. Det usla löneläget för militärer debatterades sedan av bland andra försvarsministern, som lade över ansvaret på arbetsmarknadens parter. Men finns inga pengar att förhandla om, kan våra medlemmar inte heller räkna med bättre löner. Och att tillskjuta pengarna, det är politikens ansvar.

Personalförsörjningen inom Försvarsmakten befinner sig i kris. Enligt en nyss utgiven rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, råder redan idag en brist på yrkesofficerare och utflödet kompenseras inte av inflödet. Problemet är inte att Försvarsmakten inte kan eller vill utbilda tillräckligt många officerare. Problemet är att alltför få ens vill bli militärer.

” Viktigt att beakta är att bristande rekryteringskraft, snarare än bristande utbildningskapacitet, framstår som förklaringen till de förhållandevis låga utbildningsvolymer som observerats”, skriver rapportförfattarna.

- Incitamenten för att vilja bli yrkesofficer måste bli bättre, och då är lönefrågan oerhört viktig. I den takt officerare nu lämnar Försvarsmakten har vi inte ens kapacitet att bemanna vår befintliga organisation. Hur förväntar sig då våra politiker att vi ska kunna växa, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

Officersförbundet har tidigare ställt krav på 325 miljoner kronor per år extra för att justera den militära personalens löner till rimliga nivåer. Dessa krav måste nu på allvar beaktas av ansvariga politiker i regering och riksdag inför kommande försvarsbudget.

- Såväl ÖB som försvarsministern säger att personalen är försvarets viktigaste resurs. Nu är det dags att visa det, inte bara i ord utan också i handling, säger Lars Fresker.

Se inslaget på tv4.se här

Läs FOI-rapporten här

Officersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar drygt 13 500 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning. Officersförbundets verksamhet leds av en förbundsstyrelse utsedd av medlemmarna.