Hoppa till huvudinnehåll

Ledare

Officersförbundets presidium lyfter i varje nummer av Officerstidningen fram de viktigaste ståndpunkterna som förbundet just nu driver.

 • OT 6/2014:Ett farväl med hopp om framtiden

  I november är det förbundsmöte, Officersförbundets högsta beslutande organ. Där kommer beslut att fattas som har stor betydelse för Officersförbundets - och medlemmarnas - fortsatta utveckling. Där är det viktigt att samtliga föreningar är representerade.

 • OT 7/2014: Dags för borgfred i försvarsfrågan

  Valet har lett till, vad som synes vara, en stark topptrio i försvarspolitiken med hög trovärdighet: försvarsminister Peter Hultqvist, statssekreterare Jan Salestrand, samt försvarsutskottets ordförande Allan Widman.

 • OT 8/2014: Höjd försvarsförmåga brådskar

  När du läser den här ledaren så har Försvarsmakten (sannolikt) lämnat in sitt underlag inför det kommande försvarsbeslutet.

 • OT 1/2015: Show me the money!

  Med lite distans till Rikskonferensen i Sälen och den enighet som fanns där bland politiker,organisationsföreträdare med flera om behovet av att stärka vår försvarsförmåga så infinner sig en fråga – finns verkligen det politiska modet för att tillföra de ekonomiska resurser som krävs för att genomföra nödvändiga förstärkningarna av det svenska försvaret?

 • OT 2/2015: Många synder ska synas innan 2016

  En fråga som kommer upp bland de första när jag träffar medlemmar är arbetet med en ny organisation i Försvarsmakten. Förundran är stor bland de jag möter, varför en ny organisation igen. Och var det inte FMOrg18 som skulle bli nästa…

 • OT 3/2015: Värdet i pensionen måste bevaras

  Den kommande inriktningspropositionen om försvaret upptar naturligtvis mycket av mitt och förbundets fokus i dessa dagar. Men ännu mer tankekraft och hårt arbete läggs på de förhandlingar som äger rum om pensioner. Går de fel kan de på sikt få lika stora effekter för Försvarsmakten som ett bristfälligt försvarsbeslut.

 • OT 4/2015: Försvarsuppgörelsen bidde en tummetott

  De politiska turerna har varit många och vi är många som väntat på den – Regeringens inriktningsproposition. Tyvärr fortsätter underfinansieringen av Försvarsmakten.

 • OT 5/2015: Dags för ännu en omorganisation

  Jag inleder så här efter semestertider med lite kuriosa: själva ordet semester började användas redan på 1700-talet och då faktiskt som ledighet för officerare! Sedan lagstadgades semestern 1938 men inte som en välfärdsreform utan för att folk skulle hålla sig friska så de kunde jobba hårt resten av året.

 • OT 6/2015: Sluta tala om personalen – börja agera

  Med utnämningen av Micael Bydén till Försvarsmaktens nye överbefälhavare så har regeringen bäddat för att personalfrågorna kommer att få den relevanta plats de bör ha. Det kan jag konstatera efter att ha hört ett stort antal medlemmar beskriva Micael Bydéns ledarstil och prioriteringar.

 • OT 7/2015: Dags att ta befälet över professionen

  Synpunkter har alltid funnits på officersutbildningen och vad de nyutbildade officerarna kan vid hemkomst från skolan. Så var det när vi kom hem från Officershögskolan och så är det nu.