Hoppa till huvudinnehåll

Ledare

Officersförbundets presidium lyfter i varje nummer av Officerstidningen fram de viktigaste ståndpunkterna som förbundet just nu driver.

 • OT 6/2016: En delseger i striden mot försämrade villkor

  Ibland är det extra upplyftande att vara ordförande i Officersförbundet. Just nu har varit en sådan period.

 • OT 5/2016: Minskande antal kvinnor på den nya grundutbildningen

  Parallellt med att det säkerhetspolitiska läget i vårt lands närområde försämras ser inte heller trenden särskilt positiv ut för flera områden inom Försvarsmaktens personalförsörjning. Eller som Försvarsmakten väljer att diplomatiskt uttrycka det: ”Bilden av personalförsörjningen är inte entydig”.

 • OT 4/2016: En trend som måste brytas

  Det är mycket nu! Officersförbundet har uppmanat er medlemmar att mejla Försvarsmakten för att ge er syn på myndighetens planer på att ta 100 miljoner från våra ersättningar. Något sådant har förbundet aldrig gjort förut. Vi har aldrig behövt. Vi har haft en motpart som haft en egen vilja, men också en förmåga att lyssna. En motpart med en förståelse för att vi faktiskt också vill verksamhetens bästa.

 • OT 1/2016: Pensionsåldern för officerare är ingen rättvisefråga

  Så här veckan efter den avslutade Folk och försvars rikskonferens har intrycken satt sig ordentligt. Man har hunnit smälta det som kom fram mellan raderna och i de samtal som fördes vid sidan av scenen. Det kan konstateras att intresset för försvaret av vårt land och rikets robusthet är större än vad jag upplevt på många år.

 • OT 8/2015: Personalen måste få kosta!

  En fråga som varit i fokus för mig den senaste tiden är rekryteringen till försvaret och problemen att behålla de nyrekryterade. Frågan har hamnat i fokus dels på grund av medias intresse men också för att många anställda, eller de som är på väg att bli anställda, hört av sig och förundrats över hur de hanteras av försvaret.

 • OT 1/2014: Glädje och sorg i Sälen

  Den nyss avslutade Rikskonferensen sätter naturligtvis spår i mina tankar just nu. Debatten var till stora delar glädjande, ett stort antal partier hade insett att det finns ett behov av ett starkare försvar.

 • OT 2/2014: Avgörande löneavtal i hamn

  I början av februari blev slutligen förbundet och Försvarsmakten överens om ett löneavtal som sträcker sig över hela avtalsperioden 2013–2016. Avtalet innebär bland annat ett garanterat lägsta värde för kollektivet vid var och en av de tre revisionerna.

 • OT 3/2014: Dags att upphäva RB 5

  Den senaste tidens händelser i Ukraina har gett nytt bränsle till försvarsdebatten och lett till en del konkreta åtgärder. Men en av de viktigaste åtgärderna och som skulle ge en direkt effekt har inte genomförts – att ompröva regeringsbeslutet (RB 5) från 2013.

 • OT 4/2014: Försvaret behöver officerare

  Så har den så hett efterlängtade och med viss nervositet emotsedda Rapporten från försvarsberedningen kommit. Överlag är partierna överens och rapporten signalerar ett tydligt trendbrott, nu måste försvaret stärkas. Vilket bland annat innefattar att försvarsbeslut 2009 ska genomföras. Det kan låta som en självklarhet, men det måste också i logikens namn få ett betydande genomslag när beredningens rapport ska bli en proposition och sedan beslutas av riksdagen 2015.

 • OT 5/2014: Förtroendet lågt för försvarpolitiken

  Hösten har sakta men säkert smugit sig in med mörker och svala kvällar och trängt undan sommaren som jag tror varit den varmaste jag någonsin upplevt!