Hoppa till huvudinnehåll

Ledare

Officersförbundets presidium lyfter i varje nummer av Officerstidningen fram de viktigaste ståndpunkterna som förbundet just nu driver.

 • OT 3/2014: Dags att upphäva RB 5

  Den senaste tidens händelser i Ukraina har gett nytt bränsle till försvarsdebatten och lett till en del konkreta åtgärder. Men en av de viktigaste åtgärderna och som skulle ge en direkt effekt har inte genomförts – att ompröva regeringsbeslutet (RB 5) från 2013.

 • OT 4/2014: Försvaret behöver officerare

  Så har den så hett efterlängtade och med viss nervositet emotsedda Rapporten från försvarsberedningen kommit. Överlag är partierna överens och rapporten signalerar ett tydligt trendbrott, nu måste försvaret stärkas. Vilket bland annat innefattar att försvarsbeslut 2009 ska genomföras. Det kan låta som en självklarhet, men det måste också i logikens namn få ett betydande genomslag när beredningens rapport ska bli en proposition och sedan beslutas av riksdagen 2015.

 • OT 5/2014: Förtroendet lågt för försvarpolitiken

  Hösten har sakta men säkert smugit sig in med mörker och svala kvällar och trängt undan sommaren som jag tror varit den varmaste jag någonsin upplevt!

 • OT 6/2014:Ett farväl med hopp om framtiden

  I november är det förbundsmöte, Officersförbundets högsta beslutande organ. Där kommer beslut att fattas som har stor betydelse för Officersförbundets - och medlemmarnas - fortsatta utveckling. Där är det viktigt att samtliga föreningar är representerade.

 • OT 7/2014: Dags för borgfred i försvarsfrågan

  Valet har lett till, vad som synes vara, en stark topptrio i försvarspolitiken med hög trovärdighet: försvarsminister Peter Hultqvist, statssekreterare Jan Salestrand, samt försvarsutskottets ordförande Allan Widman.

 • OT 8/2014: Höjd försvarsförmåga brådskar

  När du läser den här ledaren så har Försvarsmakten (sannolikt) lämnat in sitt underlag inför det kommande försvarsbeslutet.

 • OT 1/2015: Show me the money!

  Med lite distans till Rikskonferensen i Sälen och den enighet som fanns där bland politiker,organisationsföreträdare med flera om behovet av att stärka vår försvarsförmåga så infinner sig en fråga – finns verkligen det politiska modet för att tillföra de ekonomiska resurser som krävs för att genomföra nödvändiga förstärkningarna av det svenska försvaret?

 • OT 2/2015: Många synder ska synas innan 2016

  En fråga som kommer upp bland de första när jag träffar medlemmar är arbetet med en ny organisation i Försvarsmakten. Förundran är stor bland de jag möter, varför en ny organisation igen. Och var det inte FMOrg18 som skulle bli nästa…

 • OT 3/2015: Värdet i pensionen måste bevaras

  Den kommande inriktningspropositionen om försvaret upptar naturligtvis mycket av mitt och förbundets fokus i dessa dagar. Men ännu mer tankekraft och hårt arbete läggs på de förhandlingar som äger rum om pensioner. Går de fel kan de på sikt få lika stora effekter för Försvarsmakten som ett bristfälligt försvarsbeslut.

 • OT 4/2015: Försvarsuppgörelsen bidde en tummetott

  De politiska turerna har varit många och vi är många som väntat på den – Regeringens inriktningsproposition. Tyvärr fortsätter underfinansieringen av Försvarsmakten.