Hoppa till huvudinnehåll

Ledare

Officersförbundets presidium lyfter i varje nummer av Officerstidningen fram de viktigaste ståndpunkterna som förbundet just nu driver.

 • OT 3/2015: Värdet i pensionen måste bevaras

  Den kommande inriktningspropositionen om försvaret upptar naturligtvis mycket av mitt och förbundets fokus i dessa dagar. Men ännu mer tankekraft och hårt arbete läggs på de förhandlingar som äger rum om pensioner. Går de fel kan de på sikt få lika stora effekter för Försvarsmakten som ett bristfälligt försvarsbeslut.

 • OT 4/2015: Försvarsuppgörelsen bidde en tummetott

  De politiska turerna har varit många och vi är många som väntat på den – Regeringens inriktningsproposition. Tyvärr fortsätter underfinansieringen av Försvarsmakten.

 • OT 5/2015: Dags för ännu en omorganisation

  Jag inleder så här efter semestertider med lite kuriosa: själva ordet semester började användas redan på 1700-talet och då faktiskt som ledighet för officerare! Sedan lagstadgades semestern 1938 men inte som en välfärdsreform utan för att folk skulle hålla sig friska så de kunde jobba hårt resten av året.

 • OT 6/2015: Sluta tala om personalen – börja agera

  Med utnämningen av Micael Bydén till Försvarsmaktens nye överbefälhavare så har regeringen bäddat för att personalfrågorna kommer att få den relevanta plats de bör ha. Det kan jag konstatera efter att ha hört ett stort antal medlemmar beskriva Micael Bydéns ledarstil och prioriteringar.

 • OT 7/2015: Dags att ta befälet över professionen

  Synpunkter har alltid funnits på officersutbildningen och vad de nyutbildade officerarna kan vid hemkomst från skolan. Så var det när vi kom hem från Officershögskolan och så är det nu.