Hoppa till huvudinnehåll

Ledare

Officersförbundets presidium lyfter i varje nummer av Officerstidningen fram de viktigaste ståndpunkterna som förbundet just nu driver.

 • OT 1/2019: Blir 2019 året då personalfrågan tas på allvar?

  Nyligen befann jag mig på Folk och försvars rikskonferens i Sälen. Tre dagars intensiv debatt och givande samtal om svensk försvars- och säkerhetspolitik. Glädjande är att det nu finns en i det närmaste total politisk enighet om att Försvarsmakten ska stärkas. Mindre glädjande är att vare sig försvarsmaktsledning eller de i Sälen närvarande politikerna på allvar adresserade frågan om personalförsörjning.

 • Nya tider men lönefrågan består

  I dagarna avhålls Officersförbundets förbundsmöte och det har många syften. Viktigast är dock att ta avstamp för att säkerställa att vårt förbund fortsatt är den relevanta parten på arbetsmarknaden som vi vill vara.

 • Läsare, tack för denna tid

  Efter nästan nio år med Officerstidningen är det dags att lämna över till min efterträdare. Jag vill jag tacka alla er läsare och medlemmar för en bra tid.

 • OT 5/2017: Riskabelt övertryck pressar Försvarsmakten

  I den nya försvarsuppgörelsen gavs en skvätt pengar. Dock inte på långa vägar tillräckligt då tillskottet inte ens resulterar i nivån ”hålla under armarna”, enligt det Försvarsmakten själv anser sig behöva för att nå anbefalld förmåga.

 • OT 4/2017: Dags att höja lönerna för militär personal!

  Nu drar avtalsrörelsen igång med att parterna inom statlig sektor lämnar yrkande innan sommaren.

 • OT 3/2017: Nya avtal visar att systemet fungerar!

  Äntligen! Efter snart fem år har vi ett nytt arbetstidsavtal. Inte bara det. Vi har också räddat kvar de värden som fanns i ÖVA- och rörlighetsavtalen. Det fanns ingen garanti för att det skulle bli så här bra. Det har krävt en stor insats.

 • OT 2/2017: Nya pensionsavtalet riskerar att ge oss större staber

  Förbered dig på större staber i framtiden, när allt fler vanliga yrkesofficerare och flygförare inte längre kan jobba i krigsförbanden eller i cockpit! Detta handlar i och för sig om 2040-talet, men ska konsekvenserna hanteras måste planeringen börja redan nu. Personalförsörjning är en långsiktig bransch.

 • OT 1/2017: Utan personal blir det ingen ökad operativ effekt

  En diskussion som uppkommit nu när politikerna insett glappet mellan den negativa säkerhetspolitiska utvecklingen och vår försvarsförmåga är om Försvarsmakten kan ta emot mer pengar redan nu.

 • OT 8/2016: Operativ effekt kräver resurser

  Inte tid för någon pseudodiskussion om plikt eller frivillighet, NATO eller inte, Försvarsberedning nu eller sen. Politiken kan inte fortsätta gömma sig bakom övergripande diskussioner – om än rörande viktiga och avgörande frågor – nu är det på riktigt!

 • OT 7/2016: Det är tröttsamt att ständigt ta till glaset när flaskan sinat

  Överbefälhavaren pratar ofta om det ”halvfulla glaset” istället för det ”halvtomma glaset” vilket är ett sätt att sprida optimism. Vi behöver alla ha ett positivt förhållningssätt till det arbete som vi gör om vi skall kunna utveckla våra verksamheter. Men vi behöver ta av hörselkåporna för att förbättra hörseln!