Hoppa till huvudinnehåll

Ledare

Officersförbundets presidium lyfter i varje nummer av Officerstidningen fram de viktigaste ståndpunkterna som förbundet just nu driver.

 • OT 3/2020 Det kommer en tid även efter Corona

  Sverige genomlever nu den kanske mest dramatiska samhällskrisen i modern tid. Coronapandemin och dess konsekvenser berör oss alla, i vårt yrkesliv såväl som privat.

 • OT 2/2020 Tillväxt? Ja tack – men även i lönekuvertet

  År 1999 var ingångslönen för en stridspilot 38 000 kronor i månaden. Samma år, 1999, var arvodet för en svensk riksdagsledamot också 38 000 kronor i månaden. Då, för över 20 år sedan, värderade alltså samhället ett av många specialiserade och avancerade militära yrken till samma ekonomiska nivå som våra högsta förtroendevalda lagstiftare.

 • OT 1/2020 Fler GSS, inte färre

  När detta skrivs är vi i slutet av januari, en på de flesta håll i landet historiskt mild och snöfattig vintermånad. Men i vår omvärld råder dessvärre allt annat än blidväder. Omvärldsutvecklingen fortsätter att oroa, vilket gör att kommande försvarsbeslut och debatten inför detta blir extra relevant.

 • OT 8/2019 Våra krav är tydliga

  Turerna kring vår försvarsmakts framtida finansiering verkar fortsätta.

 • OT 7/2019 Tuff tillväxt väntar

  Några dagar innan du får detta nummer i brevlådan överlämnade Försvarsmakten sitt beräkningsunderlag inför den försvarspolitiska proposition som ska ligga till grund för försvarsbeslut 2021-2025. Hur detta underlag till sist ser ut kan jag därför i skrivande stund inte sia om. Men, några reflektioner på temat framtida försvarsanslag kan jag ändå drista mig till.

 • Tillväxt - men hur?

  Vi militärer har plötsligt ett sedan länge bortglömt ord att lägga till vokabulären. Ett ord som knappt yppats innanför grindarna på något militärt förband de senaste 25-30 åren: Tillväxt.

 • Det är du som är Officersförbundet!

  Och jag. Och alla andra som valt att bli medlemmar i vårt förbund.

 • Dags att betala hemförsäkringen

  Så kom den till sist, Försvarsberedningens slutrapport. Det är en gedigen rapport och jag delar dess slutsatser kring såväl det säkerhetspolitiska läget som de behov av förstärkningar som måste till för att ha en chans att trovärdigt öka försvarsförmågan.

 • OT 3/2019: Politiker, glöm ej personalfrågan

  När den här tidningen trycks är det knappt tre veckor kvar tills dess Försvarsberedningens slutrapport lämnas över till regeringen. En rapport som ska ligga till grund för det försvarsbeslut som skall fattas hösten 2020.

 • OT 2/2019: Ni försvarar landet - vi försvarar er

  Kära medlemmar i Officersförbundet! Det är med stor glädje jag hälsar er välkomna till det allra första numret av Officerstidningen i sin nya, moderniserade skepnad. Under hösten har chefredaktör Josefine Owetz arbetat hårt med den omgörning av vår tidning som ni nu ser resultatet av.