Hoppa till huvudinnehåll

Ledare

Officersförbundets presidium lyfter i varje nummer av Officerstidningen fram de viktigaste ståndpunkterna som förbundet just nu driver.

 • Dags att betala hemförsäkringen

  Så kom den till sist, Försvarsberedningens slutrapport. Det är en gedigen rapport och jag delar dess slutsatser kring såväl det säkerhetspolitiska läget som de behov av förstärkningar som måste till för att ha en chans att trovärdigt öka försvarsförmågan.

 • OT 3/2019: Politiker, glöm ej personalfrågan

  När den här tidningen trycks är det knappt tre veckor kvar tills dess Försvarsberedningens slutrapport lämnas över till regeringen. En rapport som ska ligga till grund för det försvarsbeslut som skall fattas hösten 2020.

 • OT 2/2019: Ni försvarar landet - vi försvarar er

  Kära medlemmar i Officersförbundet! Det är med stor glädje jag hälsar er välkomna till det allra första numret av Officerstidningen i sin nya, moderniserade skepnad. Under hösten har chefredaktör Josefine Owetz arbetat hårt med den omgörning av vår tidning som ni nu ser resultatet av.

 • OT 1/2019: Blir 2019 året då personalfrågan tas på allvar?

  Nyligen befann jag mig på Folk och försvars rikskonferens i Sälen. Tre dagars intensiv debatt och givande samtal om svensk försvars- och säkerhetspolitik. Glädjande är att det nu finns en i det närmaste total politisk enighet om att Försvarsmakten ska stärkas. Mindre glädjande är att vare sig försvarsmaktsledning eller de i Sälen närvarande politikerna på allvar adresserade frågan om personalförsörjning.

 • Nya tider men lönefrågan består

  I dagarna avhålls Officersförbundets förbundsmöte och det har många syften. Viktigast är dock att ta avstamp för att säkerställa att vårt förbund fortsatt är den relevanta parten på arbetsmarknaden som vi vill vara.

 • Läsare, tack för denna tid

  Efter nästan nio år med Officerstidningen är det dags att lämna över till min efterträdare. Jag vill jag tacka alla er läsare och medlemmar för en bra tid.

 • OT 5/2017: Riskabelt övertryck pressar Försvarsmakten

  I den nya försvarsuppgörelsen gavs en skvätt pengar. Dock inte på långa vägar tillräckligt då tillskottet inte ens resulterar i nivån ”hålla under armarna”, enligt det Försvarsmakten själv anser sig behöva för att nå anbefalld förmåga.

 • OT 4/2017: Dags att höja lönerna för militär personal!

  Nu drar avtalsrörelsen igång med att parterna inom statlig sektor lämnar yrkande innan sommaren.

 • OT 3/2017: Nya avtal visar att systemet fungerar!

  Äntligen! Efter snart fem år har vi ett nytt arbetstidsavtal. Inte bara det. Vi har också räddat kvar de värden som fanns i ÖVA- och rörlighetsavtalen. Det fanns ingen garanti för att det skulle bli så här bra. Det har krävt en stor insats.

 • OT 2/2017: Nya pensionsavtalet riskerar att ge oss större staber

  Förbered dig på större staber i framtiden, när allt fler vanliga yrkesofficerare och flygförare inte längre kan jobba i krigsförbanden eller i cockpit! Detta handlar i och för sig om 2040-talet, men ska konsekvenserna hanteras måste planeringen börja redan nu. Personalförsörjning är en långsiktig bransch.