Hoppa till huvudinnehåll

OT 1/2021 Dags att kavla upp ärmarna

Så är då 2021 här. Året då allt är tänkt att bli ”som vanligt” igen. Men än är vi långt i från där. Det är Folk & Försvars årliga Rikskonferens ett bra exempel på. Konferensen som alltid hålls på Högfjällshotellet i Sälen var i år både förkortad och i digital form. Men trots det präglades det som sades om Försvarsmakten av framtidstro - nu börjar ju arbetet med att implementera det nya försvarsbeslutet. Såväl försvarsministern som överbefälhavaren konstaterade att den största nyckeln till framgång stavas ”personalförsörjning”:

”En stabil och långsiktig personalförsörjning är helt avgörande. Det är personalen, med anställda och frivilliga, som utvecklar vår förmåga, nyttjar tekniken och bygger totalförsvaret.”, slog ÖB fast i sitt anförande.

Dags således för både myndigheten och politiken att kavla upp ärmarna då. Vi i Officersförbundet är, förstås, beredda att bidra konstruktivt så att fler väljer en framtid i Försvarsmakten. Och stannar kvar dessutom. Med rimliga löner och schyssta villkor.

Apropå villkor:

Den första januari började två nya avtal att gälla för Försvarsmaktens högsta chefer. Förra våren sa vi i Officersförbundet upp det gamla chefsavtalet och efter förhandlingar har två nya avtal sett dagens ljus. Det ena handlar om en snävare chefskrets, som även fortsättningsvis följer det statliga chefsavtalet. Det andra är ett avtal för det som kallas för ”särskilda befattningshavare”. Där har vi nu lyckats få till bland annat extra ersättningar för att man som till exempel förbands- eller flottiljchef har ett krav på sig att alltid vara tillgänglig. Jag tycker det här är ett gott stycke fackligt arbete som vi har anledning att vara stolta över.

Stolthet kände jag också när jag nyligen mötte representanter för några av de kommuner som kommer få utökad militär verksamhet. Det kändes fint att få berätta om våra medlemmars strävan att alltid lösa uppgiften och vilja till att aktivt utveckla verksamheten. Det kändes tryggt att höra att kommunerna är väl förberedda på att ta emot nya officerare - med familjer- till de nya förbandsorterna, där bostäder, barnomsorg och arbete för de anhöriga är viktiga beståndsdelar för att få till en fungerande helhet. Vi i Officersförbundet kommer också att sätta press på Försvarsmakten så att myndigheten gör sitt yttersta för att se till att de som väljer att flytta till de nya regements- och flottiljorterna ges bästa möjliga förutsättningar.

Avslutningsvis skulle jag vilja komma med två tips:

Det första är att surfa in på Officerstidningens nya webbplats. Där kommer du enkelt att kunna läsa tidningens innehåll om du inte orkar vänta tills den landat in i brevlådan.

Det andra tipset är att gå in på Officersförbundets sida på Youtube. Där kommenterar jag inledningen av 2021 ur ett fackligt perspektiv.

Håll ut, håll avstånd och - när det så är dags - vaccinera dig!

Stockholm 25 januari

Lars Fresker, Förbundsordförande