Hoppa till huvudinnehåll

OT 8/2020 Ett avtal bärgat men mycket återstår ännu

Sent på kvällen blev det klart – vårt kollektivavtal för de kommande tre åren. Det var verkligen på mållinjen, avtalet löpte ut bara timmar senare vid midnatt den 30 november. Den där lite pirrande känslan i sluttampen av en avtalsrörelse är väldigt speciell. Jag triggas alltid av att vilja försöka trycka lite, lite till för att få ut bästa möjliga resultat av förhandlingarna. Om jag tycker att vi lyckades?

Ja, jag är rätt nöjd faktiskt. Om vad avtalet innebär kan du läsa längre fram i den här tidningen.

Men förhandlingsarbetet är långt ifrån avslutat. Mycket arbete återstår ännu när avtalets innebörd ska bli verklighet på lokal nivå inom alla myndigheter i vårt avtalsområde. Det kommer bli minst lika tufft.

För en tid sedan presenterade Saco sin prognos ”Framtidsutsikter”.  Det är en prognos av arbetsmarknaden för runt 60 akademikeryrken och bygger på en unik bedömning som Sacoförbunden gör av arbetsmarknadsläget på fem års sikt. Prognosen visar att framtiden är ljus för den som vill bli officer.

Det är mycket glädjande. En årlig undersökning som Academic Work genomför tillsammans med Kantar Sifo visar också på att arbetsgivare som Försvarsmakten, Skatteverket och andra statliga organisationer blir allt mer populära hos morgondagens arbetskraft. Det är framförallt viljan att bidra till samhället som lockar. Och – givet pandemin – att den offentliga sektorn är förknippad med en trygg anställning och ekonomisk stabilitet.

För att locka de unga behöver vi signalera att kärnkompetensen värdesätts - måltalen för anställd militär personal måste öka. Signalen som trygg arbetsgivare måste också stärkas. Något som väcker tvivel kring det är när Försvarsmakten inte kan anställa lämpliga gruppchefer, soldater och sjömän på grund av politiska styrningar, utan istället ska minska antalet kontinuerligt tjänstgörande under det kommande året. Detta samtidigt som organisationen skriker efter militär kompetens och där fler egentligen borde anställas med hänsyn till den växande organisationen. Där det dessutom borde vara naturligt att erbjuda gruppchefer, soldater och sjömän en tillsvidareanställning.

Men arbetsgivarens ton hårdnar när det kommer till avtals- och löneförhandlingar. Varenda krona är intecknad i det försvarsbeslut som, vid tiden för att tidningen kommer ut, just fattats. Inga särskilda medel, som vi krävt, är avsatta för att höja lönerna för våra medlemmar. Men Officersförbundet kommer fortsätta kämpa för rätt löner och rätta villkor – var så säker.

Vi har nu kommit till slutet av 2020, ett år så totalt olikt något annat jag upplevt. Pandemin ligger som en våt filt över både Sverige och världen. Vi är på väg mot en mycket annorlunda jul och hur våren – och kanske till och med sommaren - blir är än så länge skrivet i stjärnorna. Men en sak är säker och det är att Officersförbundets medlemmar levererat, pandemin till trots. Inom ramen för ordinarie uppgifter både i Sverige och utomlands och i stöd till det civila samhället i arbetet mot pandemin. Att man kan lita på oss när samhället går tungt är mycket tydligt.

Jag vill tillönska alla medlemmar en riktigt god jul, en avkopplande ledighet och ett gott nytt år!

Tänd ett ljus under ledigheten för alla de som är i tjänst – i Sverige eller ute i världen och inte har möjlighet att vara med nära och kära, detta nådens år 2020.

 

Stockholm den 4 december 2020

Lars Fresker, Förbundsordförande