Hoppa till huvudinnehåll

OT 6/2020 Försvarsmakten måste ändra sin attityd
till lön

Så är då avtalsrörelsen äntligen igång! Tisdag 22 september växlade parterna på den statliga sektorn yrkanden.

Fokus för OFR/S, P, O där Officersförbundet ingår är lön. ”Staten måste kunna säkerställa sin kompetensförsörjning och därför måste lönerna inom staten vara konkurrenskraftiga” skriver vi i vårt pressmeddelande. Sällan har väl något bättre sammanfattat den samlade medlemsuppfattningen.

De senaste åren har lönen verkligen varit i fokus från er medlemmar på ett sätt som jag inte upplevt under hela min tid som förbundsordförande. Och det är olika kategorier som hör av sig, soldater och sjömän som jämför lönen med kamrater utanför Försvarsmakten, yrkesofficerare som tidigare lämnat Försvarsmakten och nu vill komma tillbaka som möts av lönenivåer som gör att de väljer att inte slutföra sina planer. Det är plutonchefer och kompanichefer som hör av sig och är förundrade av den lön som de erbjuds när de skall tillträda sina befattningar.

Denna frustration över hur den militära professionskompetensen – väpnad strid, kärnkompetensen i ett försvar – värderas har verkligen väckt en kampvilja för högre löner. Förväntningarna på årets avtalsrörelse är höga. Budskapet till oss är tydligt, lönen måste spegla det arbete vi gör på ett bättre sätt.

Avtalsrörelsen på central nivå är långt ifrån lösningen på alla problem. Men den skapar en grund för de förhandlingar som ska föras på myndighetsnivå. Men inte ens resultatet av de kommande RALS-förhandlingarna på myndighetsnivån kommer att räcka till – det behövs mer! Arbetet från vår sida med att skapa en förståelse hos både politiker och Försvarsmaktens ledning för att lönen är viktig måste intensifieras. Arbetet med lönestrukturen måste komma vidare så att vår kompetens värderas och lönesätts på ett relevant sätt. En viktig pusselbit är att hos alla i systemet skapa en betydligt större förståelse för vad det innebär att kompetensutveckla och lönesätta personal i ett slutet system som Försvarsmakten är. Den militära kompetensen skapas och finns bara på ett ställe i samhället. Det som motsvarar en nyrekrytering på arbetsmarknaden i samhället i övrigt är för våra medlemmar en yrkesutveckling i ett slutet system. Alltför ofta möts vi då av attityden att en ny befattning inte skall värderas och kunna rendera i en högre lön. Men hade det varit en nyrekrytering, ja då måste man betala rätt lön.  Allt detta bekräftas av vad Arbetsgivarverket konstaterade i sin löneutvecklingsrapport härom året - ”Försvarsmakten hade en mycket låg löneutveckling sett till hela kollektivet”. Det är precis den effekten som uppstår när de som utformar lönepolitiken inte vill ta till sig hur ett slutet system fungerar.

Det måste till en attitydförändring inom Försvarsmakten när det gäller lön. Det är att ta ansvar för den samlade kompetensen att prata lön. Det är en nödvändighet för att vi ska kunna rekrytera och behålla den kompetens som Försvarsmakten behöver. Diskussioner om lön måste tas varje dag, av oss centralt, av våra föreningar och inte minst av er medlemmar.

För utan människor, inget försvar!

Stockholm 25 september 2020
Lars Fresker, Förbundsordförande