Hoppa till huvudinnehåll

OT 5/2020 Påverka vilka frågor förbundet ska jobba med

Välkomna tillbaka efter en välbehövlig semester, även om den kanske för de flesta av oss tillbringats något annorlunda än vanligt, i väntan på att samhället ska börja fungera mer normalt igen.

Det vill säga som det var innan utbrottet av den pandemi som ännu håller oss i ett järngrepp och tvingar oss till social distans och karantän. Något som gör livet både lite tristare och ganska mycket mer opraktiskt. Även Officersförbundets verksamhet har kommit att påverkas i stort och smått av coronapandemin.

Flera av våra uppskattade kurser har behövt ställas in under våren, på vårt Stockholmsbaserade centralkansli har personalen i stort jobbat hemifrån under våren och en lång rad möten och förhandlingar har fått genomföras med digitala hjälpmedel i stället för att träffas fysiskt. Till exempel genomförde vi nu i augusti vår första helt digitala avtals- och utbildningskonferens, med stort deltagande från officersföreningar i hela Sverige.

Något som definitivt kommer att påverkas av omvärldsläget är Officersförbundets stundande förbundsmöte. Det kommer med största sannolikhet att bli annorlunda och mindre praktiskt än normalt, även om det i skrivande stund ännu inte beslutats om hur 2020 års förbundsmöte för Officersförbundet ska genomföras. Men med tanke på de riktlinjer som finns och som egentligen ingen förväntar sig ska lättas på i närtid är möjligheten förmodligen liten till att vi kan genomföra det på det sätt vi är vana vid. 

Det som dock står helt klart är att mötet den 10 november kommer att öppnas, och att det som minst blir ett digitalt möte där nödvändiga formalia tas av mötesdelegaterna. Sedan kan det i yttersta läget bli så att övriga delar i förbundsmötet ajourneras, fram tills dess att restriktionerna i samhället medger annat.

Även om det emellanåt kan uppstå en känsla av hopplöshet över hur länge till vi ska vara tvingade att anpassa både jobb och fritid efter detta lömska virus kommer det förr eller senare att bli lättnader i restriktionerna. Därför är det väldigt viktigt att i denna ovanliga situation ändå som vanligt genomföra alla förberedelser inför förbundsmötet.

Man kan jämföra det lite med Rals-processen; även om det inte finns en siffra att förhålla sig till så genomför man alla erforderliga förberedelser i väntan på siffran.

Därför pågår valberedningens arbete för fullt och motions- och propositionsarbetet rullar på enligt planen.

De stora penseldragen för Officersförbundets verksamhet och ekonomi ska i vanlig ordning dras vid förbundsmötet när och hur det än blir, och du som medlem kan i allra högsta grad påverka nästa mandatperiod redan nu; vilka frågor ska förbundet jobba med, vilka ska representera dig på de olika förtroendebefattningarna?

 

Så ta chansen att kommunicera med din lokalförening på det sätt som erbjuds på just din arbetsplats. Avståndet mellan dig och förbundets verksamhet är inte längre än så, och din åsikt kommer att ha betydelse i avgörandet av de frågor som kommer att komma upp, så att Officersförbundet de närmaste åren jobbar i den riktning du som medlem vill. 

 

En förutsättning för en väl fungerande demokrati är att vi alla aktivt förvaltar den.

Luleå 21 augusti 2020
Maria Omark
2:e vice ordförande