Hoppa till huvudinnehåll

Det är du som är Officersförbundet!

Och jag. Och alla andra som valt att bli medlemmar i vårt förbund.

Men vad var det som fick dig och mig att en gång faktiskt göra den aktiva åtgärden att ansöka om medlemskapet? En fråga vars svar tål att reflektera över och vrida och vända på, så vi som fackförbund även fortsättningsvis kan attrahera den militära personalen som anställs i Försvarsmakten.

Jag vet hur jag själv blev rekryterad av ingen mindre än nuvarande ÖB, vid den tiden en av de fackliga företrädarna på mitt förband. Då blev alla kadetter inbjudna till en mässkväll med facklig info som genomfördes av lokala fackliga företrädare. Det kändes angeläget att engagera sig, så jag tror vi allihop valde att bli medlemmar i facket där och då på stående fot.

En annan fråga man kan fundera på är varför du och jag sedan valt att vara kvar som medlemmar? Förhoppningsvis har vi ansett att vi faktiskt fått valuta för medlemsavgiften.

Det är ett hårt arbete att rekrytera medlemmar, ett arbete där nyckeln till framgång är alla fackliga vardagshjältar ute på förbandens lokalföreningar, de som valt att engagera sig lite extra för dina och mina fackliga intressen; medlemmarna i lokala styrelsen, valberedningen, arbetsplatsombuden, revisorerna…och på de flesta ställen behöver dessa vardagshjältar bli fler!

”Men jag har inte tid att engagera mig” hör man ibland. Och visst är det så att alla medlemmar varken kan eller vill ha en ledande roll i det fackliga arbetet, men alla kan gå en facklig lokal grundkurs som anordnas av lokalföreningen, och alla kan vara behjälpliga med att fånga upp nya medarbetare för att värva dem som medlemmar, och inte minst kan alla inställa sig på årsmötet för att visa sitt engagemang och delta i arbetet med att besluta om vilka frågor föreningen skall jobba med.

Men det är givetvis inte ett självändamål att fylla ett fackförbund med så många medlemmar som möjligt; det är ju större syften än så med att rekrytera nya och vårda de redan befintliga medlemmarna så vi blir så många som möjligt!

En av de största anledningarna är att den svenska modellen bygger på jämnstarka parter. Med många medlemmar i ryggen kan vi förhandla fram ännu bättre avtal som gynnar oss alla. Rätt nyttjad är den svenska modellen den finaste och mest ändamålsenliga svenska uppfinningen vi har! Fantastiskt och i princip världsunikt att arbetsgivare och fack tillsammans kan förhandla kollektivavtal med villkor som bägge sidor tjänar på.

Man kan se det som en god spiral; ju fler medlemmar desto bättre avtal, ju bättre avtal desto fler medarbetare som stannar kvar i Försvarsmakten. Människor som trivs blir goda ambassadörer vilket bidrar till att fler blir nyfikna på Försvarsmakten som arbetsgivare. En välbemannad arbetsplats skapar trivsel och stabilitet vilket gör att människor trivs och vill stanna kvar.

Detta bör dessutom ses i ljuset av att arbetsgivare nu och framöver kommer att behöva konkurrera om arbetskraften, framför allt viktigt när vi som organisation nu är planerade att växa.

Vi skall därför av flera anledningar fortsätta att rekrytera medlemmar, nyttja vår fackliga rätt, utbilda oss, samverka, förhandla…varendaste dag skall vi tillsammans göra allt vi kan för att skapa goda villkor och en bra arbetsmiljö för oss som arbetar i FM.

Luleå, 25 augusti
Maria von Below, 2:e vice ordförande