Hoppa till huvudinnehåll

Dags att betala hemförsäkringen

Så kom den till sist, Försvarsberedningens slutrapport. Det är en gedigen rapport och jag delar dess slutsatser kring såväl det säkerhetspolitiska läget som de behov av förstärkningar som måste till för att ha en chans att trovärdigt öka försvarsförmågan.

Situationen i vår omvärld och närområde fortsätter att försämras, vilket skett ända sedan 2008 och Georgien kriget. Vi ser dessvärre heller inte någon ljusning skönjas i horisonten. 

Oerhört olyckligt är då att den politiska enigheten kring rapporten, i alla fall dess ekonomiska delar, stupade på målsnöret. För det första skickar det helt fel signaler till vår omvärld kring vår vilja till att stärka Försvarsmakten. För det andra är det olyckligt, då beredningens förslag om förstärkt krigsorganisation är en helhet, inte ett smörgåsbord där man kan ta vissa delar och strunta i andra. För det tredje, rapportens örslag bör ses som en grund, ett minimum. Att då indikera att man kanske inte ens vill betala för detta minimum är sorgligt. 

Försvarsanslaget måste öka, vilket redan 2014 års försvarsberedningsrapport talade om. När vi en gång i tiden sa att vi skulle klara av att försvara oss själva så utgjorde försvarsanslaget cirka tre procent av BNP. I dag ligger siffran på drygt 1,1 procent, och våra politiker verkar inte ens kunna enas om en höjning till 1,5.

Vi kan inte återigen riskera att hamna där vi tyvärr befun-nit oss så många gånger tidigare när det gäller Försvarsmakten. Men av någon anledning verkar det vara så att många politiker lever i tron att försvarsanslaget flyter i en egen, unik, ekonomisk verklighet. Där det går att beställa mer än man betalar för. Jag undrar hur det skulle gå om de resonerade likadant när de går på restaurang? Våra politiker måste förstå att försvaret är detsamma som en hemförsäkring. Man har den inte för att man vill ha ett inbrott eller brand, utan för att den ska finnas där om det värsta händer. Och då går det inte att betala premien efter att tjuven redan varit framme eller när brandkåren redan ryckt ut.

Men det finns ett än större problem med rapportens skrivningar. Inte ens om beredningens förslag genomförs till fullo, så tas en rimlig höjd för Försvarsmaktens viktigaste resurs: personalen. Häri ligger en jätteutmaning att behålla den personal som jobbar i Försvarsmakten idag, och dessutom rekrytera fler. Löner och villkor måste bli bättre, annars kommer vi aldrig att få den mängd duktiga nya kollegor som vi så väl behöver.

För att få våra beslutsfattare att förstå detta har vi nyligen dragit igång kampanjen #försvaraförsvaret. Vi kommer från och med nu och fram till dess att nästa försvarsbeslut fattas göra allt för att förmå våra politiker att tillföra resurser för personalsatsningar. Vi annonserar i media och i sociala medier, vi driver debatt och vi gör vår röst hörd varhelst vi kan. Ingen politiker ska kunna säga att de inte känt till eller förstått omfattningen av Försvarsmaktens personalkris.

I detta arbete behöver vi hjälp av er alla. Sprid våra filmer och budskap i era egna kanaler, bistå era lokalföreningar i att dela ut våra foldrar och sätta upp våra affischer. Ta varje chans att berätta för vänner och bekanta om kampanjen. Det är bara tillsammans vi når framgång!

Med det sagt vill jag även passa på att önska er alla en riktigt glad sommar. Se nu till att ni alla njuter och laddar batterierna som ni alla så väl förtjänat.

Trevlig sommar!

Stenkyrka, Gotland den 27 maj 2019
Karl-Johan Boberg, 1:e vice ordförande