Hoppa till huvudinnehåll

OT 2/2019: Ni försvarar landet - vi försvarar er

Kära medlemmar i Officersförbundet! Det är med stor glädje jag hälsar er välkomna till det allra första numret av Officerstidningen i sin nya, moderniserade skepnad. Under hösten har chefredaktör Josefine Owetz arbetat hårt med den omgörning av vår tidning som ni nu ser resultatet av.

Officerstidningen är ett viktigt forum för Officersförbundet, kanske det viktigaste vi har. Tidningen har genom åren kommit att bli kommit att bli Sveriges främsta renodlade plattform för initierad och granskande försvarsmakts- och försvarsjournalistik, och en betydelsefull arena för debatt inom försvarsområdet. Jag är stolt över att vara ordförande för ett förbund med en så professionell och initierad medlemstidning, och det nya utseendet hoppas jag än bättre ska återspegla det starka innehållet i tidningen. Jag hoppas innerligt att ni ska tycka detsamma.

I min förra ledare (Officerstidningen nr 1/2019) ställde jag mig frågan om 2019 kan bli året då personalfrågan inom försvaret äntligen tas på allvar. Tyvärr har vi sedan dess fått i alla fall ett besked som pekar på motsatsen. Häromveckan lämnade Försvarsmakten in sitt budgetunderlag till regeringen inför nästkommande budgetår, 2020. Återigen såg vi oss nödgade att samverka budgetunderlaget i oenighet. Försvarsmakten äskar inga som helst medel för riktade satsningar på personal. Redan inför budgetunderlaget för 2019 pekade vi på behov om minst 325 miljoner kronor extra årligen, pengar som behövs för att påbörja den så nödvändiga förändringen av rådande lönestruktur för den militära personalen – ökade ingångslöner, relevanta och tydliga följdjusteringar av lönerna för befintlig personal samt satsning på chefskollektivet.

Inget av detta väljer Försvarsmakten att äska pengar för i det nu överlämnade budgetunderlaget, vilket jag anser är en felaktig prioritering. För att råda bot på rådande, och inte minst kommande personalkris inom Försvarsmakten, krävs lönesatsningar. Vi är fullt medvetna om att höjda löner inte är någon universalmedicin när det gäller att öka attraktiviteten för de militära yrkena – vilket är en förutsättning för att kunna rekrytera och behålla personal. Men det är en mycket viktig medicin bland flera, att Försvarsmakten inte inser det är att blunda för patientens sjukdomsbild. Läs gärna förbundets fullständiga kommentar till FM Budgetunderlag 2020 på sidan 46 i detta nummer.

Så här i inledningen av året ges även tid att reflektera över det som varit, inte minst i arbetat med förbundets verksamhetsberättelse för 2018 som nu är under färdigställande. Jag kan konstatera att vi lägger ett produktivt år2018 bakom oss där det fackliga arbetet inom förbundet har fortgått med oförminskad styrka och ambitionsnivå. Förhandling och samverkan har bedrivits kontinuerligt och deltagandet vid våra uppskattade fackliga utbildningar har varit gott. Cirka 380 förtroendevalda har fått utbildning genom förbundets centrala kurser samt runt 460 medlemmar och förtroendevalda har fått utbildning på våra lokala föreningskurser. Och det är viktigt. Det är genom utbildning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte vi lär oss, och på så vis fortsätter att vara en relevant och framgångsrik samtals- och förhandlingspart gentemot arbetsgivaren. Förbundet har även under året arbetat med ett stort antal tvister, där vi vid ett flertal tillfällen nått lösningar till gagn för de medlemmar som behövt förbundets hjälp. Vi gör skillnad, helt enkelt. För ni, våra medlemmar, ska alltid känna att vi finns där för er. Medan ni försvarar landet jobbar Officersförbundet med att försvara er.

Stockholm, 7 mars 2019
Lars Fresker, Förbundsordförande