Hoppa till huvudinnehåll

OT 4/2017: Dags att höja lönerna för militär personal!

Nu drar avtalsrörelsen igång med att parterna inom statlig sektor lämnar yrkande innan sommaren.

Nuvarande avtal om fredsplikt upphör att gälla den första oktober. Tills dess är förhandlingen förhoppningsvis klar och vi är överens. Årets avtalsrörelse inom de andra sektorerna har hittills pekat åt treåriga avtal med ett så kallat märke på 6,5 procent och jag ser att vi realistiskt sett minst bör hamna där också. Avtalsperiodens längd om tre år är bra då det ger trygghet och stabilitet inom de närmsta åren och vi alla vet vad vi har att förhålla oss till. Men det är inget självändamål att vi ska ha ett flerårigt avtal eftersom vi lever i den snabba föränderliga värld som vi gör. Avtalslängden är helt beroende hur bra övriga delar blir.

Samma ingångslön som industrin

Flera avtalsområden har haft satsningar på ingångslöner vilket jag tycker att det även bör vara inom den statliga sektorn. För mig är det en självklarhet att det militära yrket bör ha minst samma ingångslön som industrin, det vill säga 24 000 kronor per månad. De militä­ rer, soldater och officerare som ligger under denna nivån utgör en liten andel om man ser till staten som helhet, men för en av statens största myndigheter, Försvarsmakten, är detta en avgörande fråga.

Den absolut viktigaste frågan om Försvarsmakten ska kunna rekrytera medarbetare framgent är att den personal man anställer måste kunna leva på sin lön. Det är inte acceptabelt att försvarmaktsanställda nekas bostadslån hos bankerna på grund av att lönerna är för låga. Att personalen inte anses kunna betala sitt boende, omintetgör starten av ett familjeliv. Det är rekryteringshämmande och kommer att kullkasta Försvarsmaktens uppgift att leverera enligt riksdagens beställning!

Den minnesgode kommer ihåg att vi i Officersförbundet under flera år argumenterat för höjda ingångslöner, men där motparten inte insett behovet. Inte minst Försvarsmakten som svarade under förra året att de inte såg behovet av höjda ingångslöner. Detta trots att till exempel det taktiska programmet aldrig ens startat den treåriga utbildningen med rätt antal elever. När sedan cirka 27 procent av den redan låga andel som tar ut sin officersexamen dessutom hoppar av yrket inom något år borde Försvarsmakten förstå att lönerna är en oerhört viktig del för personalen. Jag kan förstå att nyutbildade yrkesofficerare efter tre års högskolestudier söker sig andra yrken när man till exempel tjänar 3 000 kronor per månad mer i ingångslön inom industrin.

Här måste Försvarsmakten ”nyktra till” och inse att vi måste dels behålla den personal vi i dagsläget har samt dessutom rekrytera och locka till oss fler medarbetare från övriga arbetsmarknaden.

Lön viktigt för att behålla och rekrytera

Lön är den avgjort viktigaste delen, både när det gäller att behålla och rekrytera! En annan oerhört viktig del är att det måste finnas tillgänglig personal att rekrytera utav. Här måste Försvarsmakten sätta in resurser för att bredda basen av GSS (gruppbefäl, soldater och sjömän) samt att rekrytera alla lämpliga GSS till att bli yrkesofficerare! Vi är många officerare som inte hade tänkt oss detta yrkeslivet om vi inte blivit uppmanade och uppmuntrade av de befäl vi hade under vår värnplikt. Ett aktivare engagemang och coachande av lämpliga GSS till att söka de olika officersutbildningarna tror jag är en av nycklarna, förutom lönerna, till en bättre personalförsörjning.

Sommaren står för dörren och med den en av årets höjdpunkter – Almedalsveckan! Vecka 27 är en av de mest kostnadseffektiva kompetensutvecklingar man kan tänka sig. Att förkovra sig och kunna välja utav mer än 3 000 seminarier och föreläsningar, där de flesta intresseområden täcks in, är en mycket bra kompetens-utveckling som dessutom är alldeles gratis. Så väl mött på den försvarspolitiska arenan och i fortsatt försvarsdiskussion.

Se också till att njuta av sommaren och ladda batterierna. Det är ni alla väl förtjänta av.

Trevlig sommar!

Stenkyrka Gotland 31 maj, 
Karl-Johan Boberg, 1:e vice ordförande