Hoppa till huvudinnehåll

OT 2/2017: Nya pensionsavtalet riskerar att ge oss större staber

Förbered dig på större staber i framtiden, när allt fler vanliga yrkesofficerare och flygförare inte längre kan jobba i krigsförbanden eller i cockpit! Detta handlar i och för sig om 2040-talet, men ska konsekvenserna hanteras måste planeringen börja redan nu. Personalförsörjning är en långsiktig bransch.

Problem på kort sikt får inte hindra oss från att hantera de längre bort, annars kommer domen om 30 år att bli hård. Alla yrkesofficerare födda 1988 och senare har erhållit en högre pensions¬ ålder enligt det nya pensionsavtalet. Hur detta ska hanteras måste redan nu börja att diskuteras.

Om man antar att de som är födda 1988 och senare, hade omfattats av det gamla pensionsavtalet skulle de ha gått i pension vid 55 eller 61 års ålder. Med det nya pensionsavtalet går de istället i pension minst sex till tolv år senare, kanske till och med tio till femton år senare. Det här får konsekvenser som rimligen måste börja hanteras redan nu.

Flygförarpension – och övrigas dito

När de som är födda 1987 går i pension 2042 (piloter) respektive 2048 (övriga yrkesofficerare) är dessa de sista piloterna respektive yrkesofficerarna som går i pension de närmast efterföljande sex till femton åren. Konsekvenser som måste beaktas är vad det innebär för åldersstrukturen på piloter och övriga yrkesofficerare, vad det innebär för rekryteringen och sammantaget vad det innebär för möjligheterna att lösa Försvarsmaktens uppgifter. Om Försvarsmakten skulle komma fram till att man har ett behov av att mildra effekterna genom en annan pensionslösning för sin personal måste kostnaderna för en sådan lösning också börja hanteras ganska omgående.

Som personalmänniska vet man att personalförsörjning är en långsiktig fråga och att det kortsiktiga aldrig får skymma fokus för detta faktum. Ändå har det kortsiktiga perspektivet helt dominerat Försvarsmakten det senaste årtiondet.

Pengar och plikt

Detta om det viktiga långa tidsperspektivet. I det korta har en hel del tid gått åt att hantera mediauppmärksamheten kring det sedan länge väntade beslutet att åter väcka upp den vilande plikten. Officersförbundet har varit tydligt med att vi anser att beslutet är bra för försvarsförmågan på kort sikt, då den ger grund för rekrytering, krigsplaceringsbarhet och en personalreserv för framtiden.

Parallellt har vi lyft risken om regeringen inte tillför extra medel för att finansiera de föreslagna ökade utbildningsvolymerna. Om plikten tillåts att kannibalisera på vårt anställda försvar kommer Försvarsmakten att svälta ihjäl likt en åsna stående mellan två hötappar.

Om inte försvaret och politikerna fortsätter att jobba med attraktiva villkor och höjda lägstalöner kommer inte det militära yrket att kunna attrahera och behålla intresserade, vilket kommer att leda till sänkt operativ förmåga.

Stockholm, 10 mars 2017
Lars Fresker, förbundsordförande