Hoppa till huvudinnehåll

OT 7/2016: Det är tröttsamt att ständigt ta till glaset när flaskan sinat

Överbefälhavaren pratar ofta om det ”halvfulla glaset” istället för det ”halvtomma glaset” vilket är ett sätt att sprida optimism. Vi behöver alla ha ett positivt förhållningssätt till det arbete som vi gör om vi skall kunna utveckla våra verksamheter. Men vi behöver ta av hörselkåporna för att förbättra hörseln!

Vi håller nämligen på att förlora vårt ÖRA! Vägen intill ÖRA`t är så vaxbeklädd och växer igen mer och mer att den behöver både ansas och sköljas. För några år sedan eftersträvade vi i försvarsmakten en större Öppenhet, vi pratade om Resultat och att vi skulle både ta och utkräva Ansvar.

Vart tog detta vägen? Var det bara vackra ord? Eller fanns det ingen mognad att omhänderta processen? Att sopa de problem som vi har under mattan och skönmåla den verklighet som jag möter ute bland medlemmarna hjälper ingen! – tvärtom!

Vi måste kunna lyfta de problembilder som vi ser och kunna diskutera dessa annars stagnerar utvecklingen. Vi vet alla hur förödande det är med ja-sägare i företag och organisationer. Problem är till för att lösas och därför måste de upp till ytan!

Officersrekrytering i kris
Rekrytering är en av våra viktigaste uppgifter att lyckas med framgent. Framförallt gäller detta officersrekryteringen vilket personalförsörjningsutredningen visar. Här måste försvarsmakten lyssna in och förhålla sig till den verklighet som gäller. Det är inte hållbart att våra taktiska officerare har flera tusen kronor lägre ingångslön än sina jämförbara akademiska kollegor inom andra akademiska utbildningar.

Vi får hoppas att Försvarsmakten på djupet förstått det olämpliga i att sänka personalens ersättningar. Med den övningsintensitet som råder vilken i mångt och mycket är positiv, hinner personalen inte återhämta sig och ej heller lösa sina administrativa uppgifter. Personalen försöker i dagsläget springa på alla bollar och slår knut på sig själva i sin iver att lösa uppgifterna.

Att då samtidigt säga att man skall få sämre ersättningar låter åtminstone i mina öron som kontraproduktivt. Motivet att vi måste frigöra ekonomiska medel för att kunna öva ännu mer, är som att ge ett slag i ansiktet! Vi behöver få till en hållbar arbetssituation så att vi inte tappar flera medarbetare. Vi behöver behålla nuvarande personal och vi behöver rekrytera mer personal för att kunna öva mera. Här har försvarsmaktens ÖRA fått en rejäl vaxpropp!

Personal, personal, personal
Försvarsmaktens ÖRA borde lyssna på vad som är den största utmaningen för stunden: obalans mellan uppgifter och resurser och då framförallt resursen personal är det mest akuta just nu framförallt avseende officerare. Officersrekryteringen har under de senaste sex åren inte nått upp till målnivå. Flertalet år har vi startat med färre elever redan i början av den 3-åriga utbildningen än vad som var önskat.

Försvarsmaktens målbild om runt 240 stycken nya officerare årligen kommer rejält på skam när vi i bästa fall lyckas få ut hälften. Lägger man sedan på att vi har 250 st pensionsavgångar på yrkesofficerarna årligen samt alla spontanavgångar så förstår man det allvarliga läget. Då har jag inte ens nämnt att vi dessutom tappat ca 27 procent av alla nyexaminerade officerare som tillförts de senaste sex åren. Här krävs krafttag.

Under seminariet ”Personalförsörjning under utredning – plikt och frivillighet för soldater och sjömän” i Almedalen i somras markerade försvarsministern genom att säga ”Man måste se över villkoren för soldaterna” samt ”…hur mycket man har i plånboken har en väldig betydelse för att möjliggöra hur vettigt liv man kan leva”. Överbefälhavaren sa att han förstår oron och att ersättningar är viktiga samt ”att det är ett missförstånd att vi skall sänka ersättningarna”.

Se gärna seminariet från Försvarspolitisk Arena på Youtube och notera överbefälhavarens och försvarsministerns svar 43.15 minuter in i sändningen. Nu är det upp till bevis för ÖB och underställda chefer!

Karl-Johan Boberg
1:e vice ordförande
Stenkyrka Gotland, 3 november