Hoppa till huvudinnehåll

OT 4/2016: En trend som måste brytas

Det är mycket nu! Officersförbundet har uppmanat er medlemmar att mejla Försvarsmakten för att ge er syn på myndighetens planer på att ta 100 miljoner från våra ersättningar. Något sådant har förbundet aldrig gjort förut. Vi har aldrig behövt. Vi har haft en motpart som haft en egen vilja, men också en förmåga att lyssna. En motpart med en förståelse för att vi faktiskt också vill verksamhetens bästa.

Försvarsmakten försöker just nu ludda till sina budskap om de 100 miljonerna till att man vill flytta pengar mellan olika ersättningar. Fast det är inte det saken handlar om. Försvarsmakten vill plocka bort pengar ur avtalen och plocka bort ledighet utan att ge personalen ersättning för det. Det kan vi inte köpa.

Många av de mejl som förbundet fått – och det öppna brev som några medlemmar tog initiativ till och som skrevs under av 737 stycken – gör mig än mer stolt över att vara ordförande för Officersförbundet. Många kloka förslag, så lojala medarbetare och engagerade medlemmar. Nu gäller det att vi försöker få Försvarsmakten att släppa detta förslag så att vi kan förhandla på riktigt igen utifrån de lagar och regler som gäller 2016.

Personalen måste få kosta
Officersförbundets långsiktiga mål är att Försvarsmakten ska ta till sig medlemmarnas syn och vara tydlig gentemot politikerna med att även när det kommer till personalen är budgeten underfinansierad. Vi vill att myndigheten offentligen ska våga stå för att det påverkar försvaret negativt. Det är inte bara materiel som kostar.

Officersförbundet och Försvarsmakten borde gå hand i hand i kampen för att få mer resurser även till personalen! Så är det inte idag, men så borde det bli. Vi borde vilja samma sak!

Delaktighet ger bättre beslut
Det är ett hårdnande klimat, inte bara på förhandlingssidan. När det gäller det som på fackföreningsspråk kallas samverkan, det vill säga att vi som anställda har möjlighet att få ge vår syn på beslut innan de fattas, i syfte att skapa bättre beslut, finns en ökad tendens till att vilja hålla de anställda utanför.

Det är vissa befattningshavare, både på Högkvarteret och på diverse förband, som långsamt börjar vrida retoriken till att vi ska ”informeras” inför beslut. Det vill säga inte få vara delaktiga i besluten på ett tidigt skede. Detta är en mycket oroande trend. Under min tid som förbundsordförande har Officersförbundets medverkan i samverkan regelbundet gett Försvarsmakten en bättre organisation, bättre verksamhetssäkerhet, bättre styrdokument och färre konflikter med facken, samt färre brott mot arbetsrätten.

Officersförbundet och dess medlemmar är mycket lojala med försvarets uppgifter och vill det bästa. Därmed inte sagt att vi alltid håller med Försvarsmakten, men ur debatt – och ibland konfrontation – kommer starkare och bättre beslut som håller när det blåser. Vi får hoppas att den negativa trenden mellan oss och Försvarsmakten bryts.

Ingen har något att vinna på den. Det bästa du som medlem och anställd kan göra i dessa tider är att vara tydlig både med det som fungerar och det som inte gör det. Om du upplever problem med personalpolitiken, var öppen med det, så att förändringar kan ske innan ytterligare en kollega slutar. En trend som måste brytas!

LARS FRESKER, FÖRBUNDSORDFÖRANDE
STOCKHOLM, 30 MAJ 2016.