Hoppa till huvudinnehåll

OT 5/2015: Dags för ännu en omorganisation

Jag inleder så här efter semestertider med lite kuriosa: själva ordet semester började användas redan på 1700-talet och då faktiskt som ledighet för officerare! Sedan lagstadgades semestern 1938 men inte som en välfärdsreform utan för att folk skulle hålla sig friska så de kunde jobba hårt resten av året.

Men nu är hösten här, och den är av flera olika anledningar händelserik för oss som arbetar inom Försvarsmakten. Till exempel lämnar nuvarande ÖB sedan sex ar, Sverker Göransson, den 1 oktober över till sin av regeringen utsedda efterträdare.

I skrivande stund är det ännu inte känt vem som tar över men jag far väl ända passa pa att önska Sverker Göransson lycka till när han nu lämnar Försvarsmakten för att ga i pension. Gissningsvis en av de absolut sista arbetsuppgifterna nuvarande ÖB genomför innan han lämnar över stafettpinnen till sin efterträdare är att fatta beslut om ny organisation.

Ej sonade synder

Ty vi star nu inför ännu en ny organisation, Ny FM Org som stegvis skall införas under perioden 2016–2018. En aterblick pa införandet av FM Org 13 ger viss förklaring till den röran som FM befinner sig i just nu da den i mangt och mycket uppstod vid den tiden.

Det mesta kastades upp i luften eftersom arbetet baserades pa flera politiska beslut da allt skulle förändras och anpassas efter nya och billigare lösningar som till exempel införandet av GSS till följd av vilande värnplikt, tvabefälssystemet, IO 14 osv. Mycket trillade sedan som bekant ned pa fel sätt. 

Inför införandet av FM Org 13 var Officersförbundet tämligen kritiska eftersom FM slarvat med det viktiga implementeringsarbetet. Införandet hastades igenom snabbare än vad till och med politiken förväntade sig, men pa bekostnad av medarbetarna. Mycket kompetens gick till spillo när manga valde att inte anta sitt nya befattningserbjudande och manga tappade sugar vandrar fortfarande omkring pa förbanden. Officersförbundet krävde att FM skulle stoppa införandet och förlänga implementeringstiden för att införandet skulle bli mer kontrollerat, vilket tyvärr inte gjordes.

Lång införandetid

Denna gang känns själva införandet av en ny organisation mycket mer genomtänkt av FM. Kortfattat är ambitionen med Ny FM Org fran 2016 att möta riksdagens och regeringens krav pa en ökad operativ förmaga och en väl fungerande personalförsörjning.

Organisationen bestar av enbart en organisation i form av krigsförband och i princip all personal krigsplaceras. Införandeplaneringen är satt till tre ar mellan 1/1 2016 och 31/12 2018 för att under hela perioden säkerställa den operativa effekten samt att i den man det är möjligt hantera personalen pa ett respektfullt sätt. Arbetstagarorganisationernas delaktighet har lösts genom regelrätt samverkan bade pa central och lokal niva.

Bemanningsarbetet sker pa förbanden där bade arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna har personkännedom.

Bättre förarbete

FM har inför införandet av den nya organisationen intervjuat chefer och medarbetare för att fa deras syn pa tidigare organisationsarbeten i syfte att deras erfarenheter skall användas till förebyggande atgärder och handlingsberedskap.

Ett bra exempel som kom upp och som gravt missades vid införandet av FM Org 13 är behovet av tydlig information om till exempel avtal, försäkringar, turordningsregler och regler för uppsägning. Nagon övertalighet sett ur ett myndighetsperspektiv finns inte: vi är ju allt jämt för fa som rekryteras till och stannar kvar i FM.

Trakigt nog är detta ingen tröst för de förhoppningsvis fa individer som mot sin vilja kommer att erbjudas arbete pa annan ort, men jag hoppas att FM lever upp till sin egen intention att sa langt det är möjligt och med alla tänkbara medel undvika detta.

Erfarenhetsmässigt leder kommendering till annan ort till att manga istället slutar och att FM därmed far ytterligare kompetenstapp som man definitivt inte har rad med. Men hur bra FM än hanterar själva införandet av Ny FM Org fran 2016 far vi inte glömma att organisationen är resultatet av politikernas kraftfulla underfinansiering av svensk försvarsmakt.

Nya organisationen och dess införande är alltsa bara den minst daliga lösningen pa hur man pressar in sig i en alldeles för liten kostym i förhallande till de uppgifter man förväntas utföra, nu och i framtiden.

LULEÅ 14 AUGUSTI 2015
MARIA VON BELOW, ANDRA VICE ORDFÖRANDE