Hoppa till huvudinnehåll

OT 4/2015: Försvarsuppgörelsen bidde en tummetott

De politiska turerna har varit många och vi är många som väntat på den – Regeringens inriktningsproposition. Tyvärr fortsätter underfinansieringen av Försvarsmakten.

Försvarsministern var före valet mycket tydlig i sitt budskap avseende den obalans mellan uppgifter och resurser som råder. Det påtalades verklighetsbilder som vi inom organisationen inte hört talas om på år och dagar från politiskt håll men som vi ute i verksamheterna direkt kunde känna igen oss i.

Förhoppningarna fortsatte att stiga då rapporten från försvarsberedningen inte heller skönmålade den verklighet som vi upplever både avseende det förändrade omvärldsläget liksom vår myndighets påtvingade tillkortakommande.

Högre ambitioner och ökad förmåga kom upp på dagordningen inför försvarsbeslutet. Försvarsmakten med ÖB i spetsen gjorde en grannlaga beräkning som ledde fram till att behovet är fyra miljarder kronor extra de närmsta åren enbart för att komma upp till den politiska beställning som genomfördes 2009.

Fortsatt nedåtgående kurva

Ska uppgifterna utökas, vilket 2014 års försvarsberedningsrapport talar för med nya flygplan, ubåtar och robotsystem, inser alla som är insatta i försvarsfrågor, att det behövs mer pengar utöver det som Försvarsmakten redovisade eftersom beräkningen anknöt till läget 2009.

Därmed borde det vara dags för regeringen att öppna plånboken och betala hemförsäkringen. Så ser det nu inte ut att bli. Var tog alla fina ord om långsiktighet, väl underbyggt och inga glädjekalkyler vägen när det var dags att sätta prislappen på dessa ord?

Den kraftfulla underfinansiering som förra regeringen drev, ser ut att fortsätta (i sanningens namn har försvaret varit underfinansierat i många år och av olika regeringar). Klart man blir besviken och tappar förtroende.

Att som största land i Norden ha den minsta försvarsandelen av BNP (cirka 1,1 procent) är inga bra signaler gentemot våra vänner inom Norden. Dessutom är det en fortsatt nedåtgående kurva. Det är en halvering sedan år 2000 då vi hade cirka 2,1 procent av BNP. ”Den tydliga signalen” till omvärlden som man retoriskt hävdar att denna proposition är, har ett tveksamt värde även om det förvisso är en ljuspunkt att man åtminstone numerärt ökar försvarsanslaget.

Förhoppningsvis är detta ett första steg som startar vandringen och där steglängden kan utökas efterhand. Frågan är om regeringen är beredd att övergå till språngmarsch ifall det skulle behövas. Jag ser tyvärr inga sådana signaler när inte ens dagens ansträngda omvärldsläge medför att man är villig att betala notan. Halvering av det försvarsanslag som behovet kräver och samtidigt en utökning av uppgifter föranleder givetvis frågan – vad ska Försvarsmakten dra in på?

Personalen är basplattan!

Här måste Försvarsmakten följa inriktningen avseende att den så kallde basplattan, som politiken pratar om, det vill säga ”bygga huset från grunden”. För mig är den viktigaste byggstenen i basplattan personalen. Idag har vi en anorektisk organisation framförallt i basorganisationen vilket har medfört en mängd singelkompetenser där personalen försöker slå knut på sig själv i sin lojalitet att lösa sina uppgifter.

Obalansen mellan uppgifter och resurser, främst då avseende personal måste rättas till. Besparingar på personalen är kontraproduktivt gentemot att bygga upp basplattan! Låt inte den på pappret enkla lösningen vara att hitta besparingarna på personalen utan prioritera hårdare (prioritera = välja bort) i uppgiftsfloran. Vad kan vi lösa och vad kan vi inte lösa! Att långsiktigt och hållbart bygga Försvarsmakten handlar i mångt och mycket om att ta hand om och vårda det ”know-how” som personalen besitter. Kunskap och erfarenhet, som dessutom personalen anpassar snabbt i en föränderlig värld, är bra mycket viktigare än ett modernt vapensystem som ibland föråldras snabbt i den snabba högteknologiska utvecklingen som råder idag. Givetvis behövs modern materiel också men viktigast är våra personella resurser.

Sommaren står för dörren och med den en av årets höjdpunkter – Almedalsveckan! Vecka 27 är en av de mest kostnadseffektiva kompetensutbildningar som man kan tänka sig. Att förkovra sig och kunna välja utav mer än 3000 stycken seminarier/föreläsningar, där de flesta intresseområden täcks in, är en mycket bra kompetensutveckling som dessutom är alldeles gratis.

Så väl mött på den försvarspolitiska arenan och i fortsatt försvarsdiskussion. Se dessutom till att ni alla njuter av sommaren och laddar batterierna som ni alla väl förtjänat.

Trevlig sommar

STENKYRKA GOTLAND 17 MAJ
KARL-JOHAN BOBERG, 1:E VICE ORDFÖRANDE