Hoppa till huvudinnehåll

OT 6/2014:Ett farväl med hopp om framtiden

I november är det förbundsmöte, Officersförbundets högsta beslutande organ. Där kommer beslut att fattas som har stor betydelse för Officersförbundets - och medlemmarnas - fortsatta utveckling. Där är det viktigt att samtliga föreningar är representerade.

Jag har valt att ställa min plats till förfogande så det här blir min sista ledare i Officerstidningen.Det har varit sex fantastiska år som jag har fått förmånen att vara i medlemmarnas tjänst i förbundsstyrelsen. Det har varit sex år med många utmaningar och förändringar. De största är, utan inbördes rangordning, obligatoriet, vilande värnplikt med anställda soldater, sjömän och gruppchefer, det nya arbetstidsavtalet samt införandet av tvåbefälssystemet. Officersförbundet har hanterat dessa förändringar/utmaningar på ett bra sätt och jag kan lova att vi i förbundsstyrelsen alltid har gjort det vi anser har varit det bästa för medlemmarna.

Har vi lyckats med det?

Ja, med de förutsättningar som varit så tycker jag det. Flera av förändringarna har införts av statsmakten och vi har hanterat det utifrån den aspekten.

Medlemmar, förtroendemän och kansli

Min tanke går också till alla kunniga och ambitiösa fackliga förtroendemän som jag har fått förmånen att lära känna och jobba tillsammans med vid besök hos lokala officersföreningar och när jag deltagit i förbundets kursverksamhet. Det kan konstateras att det finns ett stort fackligt intresse och engagemang ute vid förband, skolor och centra som det är viktigt att vi fortsätter att ta till vara. Officersförbundet är medlemmarna!

Kansliet med dess personal måste jag också få nämna. Vi är lyckligt lottade som har ett kansli med så kompetenta och ambitiösa medarbetare. Detta innebär för oss medlemmar att det centralt lyssnas på och tas hänsyn till våra synpunkter i olika frågor. Officersförbundet är ett starkt förbund och ett pålitligt förbund även för arbetsgivaren.Den nya förbundsstyrelsen har stora utmaningar framför sig. Den kommer att mötas av en arbetsgivare som har flyttat fram sina positioner i olika frågor. Vi har alltid velat ha och vill ha en tydlig motpart i Försvarsmakten som arbetsgivare, men det bygger på ett ömsesidigt förtroende och respekt för ingångna avtal och överenskommelser. Jag är övertygad om att den nya styrelsen är redo för detta.Avslutningsvis vill jag ödmjukt framföra mitt tack till alla er som jag har fått jobba tillsammans med i mitt fackliga värv och önska er alla lycka till i framtiden! 

Karlskrona 20 september 2014
Johnas Mård, förste vice ordförande