Hoppa till huvudinnehåll

OT 5/2014: Förtroendet lågt för försvarpolitiken

Hösten har sakta men säkert smugit sig in med mörker och svala kvällar och trängt undan sommaren som jag tror varit den varmaste jag någonsin upplevt!

En annan ytterlighet i sommar har varit nyhetsflödet som radat upp den ena oroligheten och tragedin efter den andra, både hemmavid och i omvärlden: Ebolautbrottet i Västafrika som i antal fall räknat är det största sedan viruset identifierades, den islamistiska terrorgruppen IS blodiga frammarsch i mellanöstern, kriget i Syrien som orsakat att omkring hälften av Syriens befolkning är på flykt, Israel–Palestinakonflikten med fruktansvärda nyhetsrapporteringar från Gaza, Ukrainakrisen och Rysslands erövring av Krim, den ryska statsbudgeten för ett antal år framöver offentliggörs och visar på en fortsatt rejäl satsning på försvaret, den tragiska nedskjutningen av Malaysian Airlines MH17, kränkning av vårt lands luftterritorium, den största skogsbranden i Sverige i modern tid, där även försvarsmaktspersonal avbrutit sin semester och förtjänstfullt deltagit i släckningsarbetet.

Så obegripligt mycket mänskligt lidande och så stora ekonomiska förluster. Mellan dessa nyheter har vi medialt dessutom blivit matade med politiska utspel inför det stundande valet.

Vi behöver en allsidig försvarsmakt

Stora delar av nyhetsskörden visar alltså både direkt och indirekt på behovet av en försvarsmakt som kan användas vid både samhällskriser och för att hävda vårt lands territorium. En försvarsmakt som enligt våra medlemmar just nu inte är finansierad och ändamålsenlig.

Det vet vi eftersom vi under våren genomfört en medlemsundersökning och fått ett inifrånperspektiv och det perspektivet rimmar inte alls med de politiska budskapen runt vårt försvar. Den militära personalens förtroende för försvarspolitiken har tyvärr sjunkit rejält sedan vår förra mätning och det var redan då väldigt lågt.

Medlemmarnas uppfattning är att politikerna skönmålar och regeringen verkar ha en överdrivet positiv inställning till försvarets förmåga genom att framföra att försvarets förmåga trots allt är mycket god, att beredskapen är god, att det visst är balans mellan uppgifter och resurser, att man satsar på försvaret, att det genomförs fler och mer avancerade övningar men att det inte alls är så verkligheten ser ut. Istället tar försvarspolitiken inte hänsyn till den negativa utvecklingen i omvärlden, förbanden har inte tillräckligt med resurser för att kunna utföra sina kärnuppgifter, det övas alldeles för lite och det saknas  långsiktighet i det samlade försvarstänket.

Politiker blundar för hotbilden

Det är engagerade medlemmar som anser att politiker blundar för den allvarliga hotbilden, att de vilseleder svenska folket angående försvarets förmåga, försvarsdebatterna mynnar ut i pajkastning där man fokuserar mest på att framföra de andra partiernas brister i försvarsfrågan och att försvarsbudgeten används som budgetregulator för andra budgetposter istället för att ge en tydlig målbild om vad Försvarsmakten ska utföra och sedan anpassa budgeten utifrån uppgifterna.

Mest anmärkningsvärt i mina ögon är uppfattningen att det inom politiken generellt råder en stor okunskap om vad Försvarsmakten ska göra och vilka resurser som krävs för det, att vår beredskap inte tas på allvar och att kopplingen mellan vad politikerna tror att vi kan ned till den faktiska verkligheten saknas! De som arbetar i organisationen ser inte att den goda förmågan till beredskap som framhålls existerar i realiteten.

Ta med försvarspolitiken i din valanalys

Det är riksdagsval ett par veckor efter att denna tidning kommer ut. Jag tänker låta min egen valanalys av vilket parti jag ska rösta på i riksdagsvalet bland annat innehålla en försvarsaspekt, och jag hoppas att även du gör den analysen innan du går till valurnorna på valdagen.

I medlemsundersökningen svarade drygt hälften att man anser att inget parti har bra försvarspolitik eller att man inte vet vilket parti som har bäst försvarspolitik.

Tycker man att det känns svårt att välja så kanske den kortfattade redovisning av varje riksdagspartis försvarspolitik som finns längre fram i tidningen kan hjälpa till lite.

Avslutningsvis vill jag dela med mig av några formuleringar jag speciellt fastnade för när jag tagit del av medlemsundersökningen: Sälj inte regnrocken bara för att det inte råkar regna just idag. Ingen slutar betala försäkringen på huset bara för att det ännu ej har brunnit ned. Om du vill ha fred, förbered för krig. 

Luleå 18 augusti 2014
Maria von Below, andre vice ordförande