Hoppa till huvudinnehåll

Ledare

Officersförbundets presidium lyfter i varje nummer av Officerstidningen fram de viktigaste ståndpunkterna som förbundet just nu driver.

 • OT 6/2020 Försvarsmakten måste ändra sin attityd
  till lön

  Så är då avtalsrörelsen äntligen igång! Tisdag 22 september växlade parterna på den statliga sektorn yrkanden.

 • OT 5/2020 Påverka vilka frågor förbundet ska jobba med

  Välkomna tillbaka efter en välbehövlig semester, även om den kanske för de flesta av oss tillbringats något annorlunda än vanligt, i väntan på att samhället ska börja fungera mer normalt igen.

 • OT 4/2020 Omhänderta den farligaste fienden först...

  När detta skrivs så ser det ut som att försvarsuppgörelsen går om intet eller åtminstone skjuts framåt ytterligare i tiden. Tråkigt! Vi behöver en försvarsuppgörelse och vi behöver den NU. Dessutom behöver det vara en bred uppgörelse, helst mellan alla partier men åtminstone så bred att den inte faller ihop efter några år. Försvarsberedningens rapport har stakat ut vägen, nu är det dags att öppna plånboken.

 • OT 3/2020 Det kommer en tid även efter Corona

  Sverige genomlever nu den kanske mest dramatiska samhällskrisen i modern tid. Coronapandemin och dess konsekvenser berör oss alla, i vårt yrkesliv såväl som privat.

 • OT 2/2020 Tillväxt? Ja tack – men även i lönekuvertet

  År 1999 var ingångslönen för en stridspilot 38 000 kronor i månaden. Samma år, 1999, var arvodet för en svensk riksdagsledamot också 38 000 kronor i månaden. Då, för över 20 år sedan, värderade alltså samhället ett av många specialiserade och avancerade militära yrken till samma ekonomiska nivå som våra högsta förtroendevalda lagstiftare.

 • OT 1/2020 Fler GSS, inte färre

  När detta skrivs är vi i slutet av januari, en på de flesta håll i landet historiskt mild och snöfattig vintermånad. Men i vår omvärld råder dessvärre allt annat än blidväder. Omvärldsutvecklingen fortsätter att oroa, vilket gör att kommande försvarsbeslut och debatten inför detta blir extra relevant.

 • OT 8/2019 Våra krav är tydliga

  Turerna kring vår försvarsmakts framtida finansiering verkar fortsätta.

 • OT 7/2019 Tuff tillväxt väntar

  Några dagar innan du får detta nummer i brevlådan överlämnade Försvarsmakten sitt beräkningsunderlag inför den försvarspolitiska proposition som ska ligga till grund för försvarsbeslut 2021-2025. Hur detta underlag till sist ser ut kan jag därför i skrivande stund inte sia om. Men, några reflektioner på temat framtida försvarsanslag kan jag ändå drista mig till.

 • Tillväxt - men hur?

  Vi militärer har plötsligt ett sedan länge bortglömt ord att lägga till vokabulären. Ett ord som knappt yppats innanför grindarna på något militärt förband de senaste 25-30 åren: Tillväxt.

 • Det är du som är Officersförbundet!

  Och jag. Och alla andra som valt att bli medlemmar i vårt förbund.