Hoppa till huvudinnehåll

Nya förslag till ledamöter i remissrunda 3

Valberedningen har justerat och uppdaterat förslaget till ledamöter med mera i remiss 3 utifrån inkomna remissvar.

Nya förslag till ledamöter har inkommit och de uppdaterade dokumenten finns att läsa i högerspalten. 

Svar på remiss 3

Svar på denna remiss ska senast lämnas 20 oktober 2017.
Observera att detta är sista chansen att nominera kandidat till styrelsen. 

För att kunna nomineras

Valberedningen vill understryka att för att vara nomineringsbar krävs dels att man är aktiv medlem men också att man förväntas ha en fortsatt anställning inom Försvarsmakten (inklusive närstående myndigheter) under hela nästkommande förbundsmötesperiod.