Officersförbundet söker kommunikationschef

Har du erfarenhet av strategisk och operativ kommunikation? Är du nyfiken med ett stort samhällsintresse och lockas av en organisation som gör skillnad för sina medlemmar? I rollen som kommunikationschef hos Officersförbundet utgör du en otroligt viktig roll i hur förbundet kommunicerar med såväl medlemmar som omvärld!

Om Officersförbundet

Officersförbundet är ett fack- och yrkesförbund för officerare och specialistofficerare, gruppchefer samt soldater och sjömän anställda inom Försvarsmakten och vid Försvarsmakten närstående myndigheter. Förbundet har cirka 14 000 aktiva medlemmar. Officersförbundet arbetar för att den anställda militära personalen i Försvarsmakten ska få så bra anställningsvillkor som möjligt. Förbundet driver också medlemmarnas intresse- och professionsfrågor genom att delta i de beslutsprocesser som påverkar den anställda militära personalens arbetssituation, villkor och profession. Kansliet består idag av förbundsdirektör och ca 20 medarbetare. Officersförbundet har lokaler på Östermalm i centrala Stockholm.

Arbetsuppgifter

Som kommunikationschef har du det övergripande ansvaret för förbundets kommunikation. Utöver din egen roll består teamet av två medarbetare som du arbetsleder. Du rapporterar till förbundsdirektören men har också nära samarbete med förbundsordförande och styrelse.

Officersförbundets kommunikationsarbete spänner över hela kommunikationsfältet och innefattar PR, opinion, marknad och medlemskommunikation. Du arbetar både strategiskt och operativt med att planera, strukturera och utveckla kommunikationsarbetet. Förbundet arbetar brett över kanaler och jobbar idag via både webb, nyhetsbrev och valda kanaler i sociala medier. De har även en fristående uppskattad facktidning – Officerstidningen. I din roll blir du ett viktigt bollplank både för kansliets medarbetare men även förbundsdirektör, förbundsordförande och styrelse, liksom de lokala officersföreningarna. Vidare ansvarar du för extern dialog och nätverk med press och media, där förbundet framåt vill arbeta mer proaktivt.

Sammanfattningsvis innehåller tjänsten följande områden:

• Helhetsansvar för förbundets kommunikation, både operativt och strategiskt

• PR, opinion, marknad och medlemskommunikation över fler kanaler

• Bollplank internt för kommunikationsfrågor liksom, tillsammans med förbundsordförande, extern representant eller kontakt för press och media

• Arbetsledning för två medarbetare, en med ansvar för förbundets tidning och en operativ kommunikatör

Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper

• Tidigare erfarenhet av strategisk och operativ kommunikation, gärna inom myndighet och/eller idéburen verksamhet 0

• Vana av att förmedla intern kommunikation samt agera representant och paketera kommunikation externt, exempelvis mot press/media

• Erfarenhet av att utveckla, driva och ansvara för kommunikation och varumärkesarbete • Erfarenhet från totalförsvar eller Försvarsmakten ses som mycket meriterande

• Erfarenhet från kommunikationsarbete i fackförbund eller motsvarande är meriterande

Till den här rollen söker vi dig som är nyfiken och har ett stort samhällsintresse. Du lockas av det idéburna och trivs i en mindre och prestigelös kontext där alla samarbetar för att nå organisationens gemensamma mål om att driva förändring och förbättring för organisationens medlemmar. I din roll är du lyhörd och konsultativ för tankar och idéer som kommer från organisationens alla håll.
Den här rollen ställer höga krav på din kommunikativa kompetens och förmåga, framförallt i skrift. Du har förmågan att sätta struktur och ramar på strategisk nivå men gillar också det operativa med att ibland producera, granska och ge inspel och feedback på underlag. Då rollen innefattar arbetsledning söker vi dig som är duktig på att coacha och leda andra i kommunikationsarbetet.

I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och kompetenser.

Övrig information

Start: Enligt överenskommelse, gärna senast 1/1 2024 Plats: Östermalm, Stockholm Facklig representant: Conny Jansson (SACO) 08 440 83 57

Senast uppdaterat: 2023-09-18