Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

 • Nya riktlinjer för omställningsmedel

  Rals bilaga 3 har bytt namn till Lokala omställningsmedel och nya riktlinjer gäller från den 30 mars 2015.

 • Skadestånd för nekad utbildning

  Officersförbundet vann i dagarna en tvist som handlade om att ett skyddsombud hade nekats att delta i skyddsombudsutbildning. Försvarsmakten kommer att betala ut 15 000 i skadestånd till det enskilda skyddsombudet samt 15 000 till Officersförbundet.

 • Felaktig information på EMILIA om uttag av semesterdagar

  Som Officersförbundet redan berättat har förbundet och Försvarsmakten kommit överens om hur utläggning av överskjutande semester ska gå till.

 • Tillsvidareanställning bör gälla för all personal

  Officersförbundet delar utredarens bedömningar att tjänstgöringsincitament ska hanteras av arbetsmarknadens parter men däremot inte förslaget att fortsätta med visstidsanställningar för soldater, sjömän och gruppbefäl.

 • Incitament och premier ska regleras i kollektivavtal

  Officersförbundet delar Försvarsmaktens syn på läget och den ekonomiska situationen. Men förbundet delar inte Försvarsmaktens syn på hur incitament och premier ska hanteras och därför avslutas samverkan om budgetunderlaget i oenighet.

 • Se till att inte göra fel vid andrahandsuthyrning - använd Avtal 24

  Att hyra i andra hand kan vara ett alternativ för den som tjänstgör på annan ort än hemorten. Det gäller att se upp vid kontraktsskrivandet annars kan det bli en både kostsam och tråkig historia. Genom att upprätta ett hyresavtal, oavsett om du hyr eller hyr ut, är det lättare att undvika problem. Som medlem kan du kostnadsfritt teckna ett avtal på Avtal24.

 • Sista året med fler än 35 sparade semesterdagar

  Arbetsgivaren kan inte tvångsutlägga sparade semesterdagar för att du har fler än 35 sparade dagar.

 • Uttag av kompensationsledighet under 2015

  Det är många inom Försvarsmakten som har innestående kompensationsledighet från övningsdygn och övertid att ta ut. Den kompensationsbanken vill nu FM radikalt minska då den låser upp ekonomiska medel. Under 2015 ska därför innestående kompledighet planeras ut så långt det är möjligt.

 • Värva en kollega

  Ta tillfället i akt och värva en kollega så får du en present som tack för hjälpen. Vi är idag cirka 13 000 yrkesverksamma medlemmar i Officersförbundet. Det är bra men vi kan bli fler.

 • Lönesättande samtal utvärderas

  Lönerevision 2014 inom Försvarsmakten innebar en nyordning i och med att lönesättandesamtal infördes. Nu vill Officersförbundet och arbetsgivaren veta vad medarbetarna tycker om lönerevision 2014.