Hoppa till huvudinnehåll

Centrala skyddsombud

Arbetstagarorganisationerna inom Försvarsmakten söker centrala skyddsombud - fyra ordinarie och fyra ersättare.

För att Försvarsmakten ska lyckas med samordning och utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet krävs en väl fungerande samverkan med såväl de fackliga organisationerna som förbandens skyddsombud. I det arbetet spelar de olika samverkansgrupperna i FM en synnerligen viktig roll. Snart går mandatperioden ut för nuvarande skyddsombud och dennes ersättare och vi söker därför lämpliga kandidater. Arbetstagarna inom Försvarsmakten utser skyddsombud, som representerar all anställd personal inom myndigheten. Förtroendeuppdraget löper på tre år från och med den första november 2020.

Den som utses till centralt skyddsombud har kvar sin ordinarie befattning, men har rätt till den ledighet som behövs för uppdraget, erforderlig tid. Under sådan ledighet behåller man sina anställningsförmåner.

Uppdraget som centralt skyddsombud innebär att:

 • företräda i arbetsmiljöfrågor
 • verka för en god arbetsmiljö
 • samordna arbetet för organisationsenheternas
 • huvudskyddsombud
 • samarbeta nära med de fackliga organisationerna

Vi ser att du har följande kvalifikationer och egenskaper:

 • anställd och tjänstgörande inom Försvarsmakten
 • verkar som skyddsombud
 • goda teoretiska kunskaper (gärna eftergymnasiala)
 • inom arbetsmiljöområdet eller likvärdiga kunskaper
 • förmåga till självständigt arbete inom givna ramar
 • stor social kompetens och mycket god samarbetsförmåga
 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift
 • strukturell och analytisk
 • stor personlig integritet

Dessutom ser vi det som meriterande om du har erfarenhet av olika miljöer inom Försvarsmakten.

Ordinarie skyddsombud och ersättare till centrala samverkansgrupper vid högkvarteret (1+1)

Dessa är C LEDS-, C LEDS PERS-, C PROD- och C INS-samverkansgrupper. Vi söker en ordinarie och en ersättare.

Ordinarie skyddsombud och ersättare till försvarsgrenarnas samverkansgrupper (3+3)

Dessa är Arméchefens samverkansgrupp i Enköping. Flygvapenchefens i Uppsala och Marinchefens på Muskö. Vi söker en ordinarie och en ersättare till respektive försvarsgren.

Välkommen med din intresseanmälan!

Skriftlig intresseanmälan skickas via e-post senast den 30 april 2020 till din fackliga organisation enligt nedan. Uppge till vilken samverkansgrupp du söker och om det är som ordinarie eller ersättare.

Har du frågor så kan du kontakta nuvarande FM HSO, Stefan Nilsson på telefonnummer 076-649 29 12 eller någon av nedanstående.

Officersförbundet logotype                        Seko logotype
Martin Sachs
08-440 83 51
kansliet@officersforbundet.se
                Thomas Klasson
070-258 00 46
seko-fm-fo@mil.se

 

                 
 Saco-S logotype                  Försvarsförbundet logotype

 Karin Gällmo
070-816 92 98
saco-s-fm@mil.se

               

Freddy Tullgren
08-402 40 02
freddy.tullgren@forsvarsforbundet.se