Hoppa till huvudinnehåll

Skyddsombudens dag

I dag, den 24 oktober, firas Skyddsombudens dag. Vi vill därför passa på att uppmärksamma de över 500 skyddsombud som organiseras inom Officersförbundet, och tacka dem för deras fantastiska arbete.

- Våra skyddsombud gör ett fenomenalt jobb ute på förbanden. Att arbeta inom Försvarsmakten är ett fantastiskt och unikt jobb. Men det är också en arbetsplats som i sin verksamhet ställer mycket höga krav på en fungerande skyddsfunktion för en god och säker arbetsmiljö, säger Lars Fresker, Officersförbundets ordförande.

Logotype Skyddsombud Skyddsombuden i Försvarsmakten har en mycket viktig uppgift: som arbetstagarnas representant på arbetsplatsen ska de bevaka att skyddet mot ohälsa och olycksfall beaktas i alla lägen, vara arbetskamraternas vakande öga på arbetsgivaren så att denne gör allt för att förhindra att någon skadas eller i värsta fall dör på jobbet.
   
   
Logotype Huvudskyddsombud

I dag finns över 500 skyddsombud utsedda på Försvarsmaktens olika förband, och som spindeln i nätet i den fackliga skyddsorganisationen återfinns Stefan Nilsson, Försvarsmaktens huvudskyddsombud, FM HSO. Som huvudskyddsombud representerar Stefan Nilsson all anställd personal inom Försvarsmakten i arbetsmiljöfrågor. I utvecklingen och samordnandet av ett systematiskt arbetsmiljöarbete har FM HSO en unik och mycket viktig funktion.

- I min roll ser jag ju hur ett pragmatiskt och konstruktivt förhållningssätt till skyddsorganisationen faktiskt leder till verksamhetsnytta. Och det är ju vad såväl arbetsgivare som arbetstagare faktiskt eftersträvar, säger

Foto på Försvarsmaktens Huvudskyddsombud Stefan Nilsson Stefan Nilsson och fortsätter:
- Vi behöver alltid nya förmågor som kan hjälpa till att driva arbetsmiljöarbetet inom Försvarsmakten, så jag uppmanar verkligen alla som intresserar sig för och värnar om sin och sina arbetskamraters arbetsmiljö att axla rollen som skyddsombud. Att vara skyddsombud innebär ju faktiskt att man får chansen att vara med och påverka, man får vara en aktiv del av verksamhetens utveckling och kommer närmare besluten som rör ens egen arbetsplats. Det är en chans jag tycker fler borde ta, avslutar han.

Om du är intresserad av att bli skyddsombud så är det första du ska göra att kontakta din lokalförening. Under fliken ”Arbetsmiljö” på våra medlemssidor (inlogg med mobilt bankID) kan du även läsa mer om vad det innebär att ha rollen som skyddsombud.