Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande: Stark Försvarsmakt kräver stabil personalförsörjning

På söndag inleds Folk och Försvars årliga Rikskonferens i Sälen, och Officersförbundet finns naturligtvis på plats. Den viktigaste frågan för förbundet att förmedla till övriga deltagare i Sälen är vikten av en stabil personalförsörjning till Försvarsmakten – nu och i framtiden.

Aktuell rapportering om svårigheterna med att rekrytera gruppbefäl, soldater och sjömän vittnar om de stora utmaningarna. För utan officerare, soldater och sjömän gör extra miljarder till försvarsbudgeten knappast någon nytta. 

Teman för de tre dagarna på årets Rikskonferens är: Vad formar Sveriges säkerhet, Att bygga ett totalförsvar och Att skydda demokratin. En tydlig gemensam nämnare för dessa tre rubriker är det militära försvaret. 

– Samtidigt som det är glädjande att såväl våra politiker som den allmänna opinionen förstått vikten av en stark och välfungerande försvarsmakt ser vi en mycket stor utmaning, redan i dag men även för framtiden – personalförsörjningen, säger Lars Fresker.

I dag, fredag, rapporteras om Försvarsmaktens svårigheter med att rekrytera tillräckligt antal frivilliga soldater, ett problem som förvisso inte är nytt. I kombination med kommande stora pensionsavgångar samt svårighet att fylla utbildningsplatserna på officersutbildningarna blir personalfrågan en verklig ödesfråga för Sveriges framtida försvarsförmåga. Officersförbundet menar därför att attraktionskraften för de militära professionerna måste öka i form av högre löner, förbättrade villkor och bättre arbetsförhållanden.

– JAS-plan, nya luftvärnssystem och ubåtar opererar och underhålls inte på egen hand. Det är våra medlemmar som ser till att Försvarsmakten fungerar, men då krävs att det satsas även på dem, avslutar Lars Fresker.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Fresker, förbundsordförande
Lars.fresker@officersforbundet.se, 070-628 25 81
Fredrik Hultgren, kommunikationschef
Fredrik.hultgren@officersforbundet.se, 076-525 40 85