Hoppa till huvudinnehåll

Hård facklig kritik mot Spanien

Euromil, den europeiska paraplyorganisationen för militära fackförbund, riktar skarp kritik mot Spanien för landets behandling av fackligt engagerad militär personal. Som medlem i Euromil står Officersförbundet bakom uttalandet och uppmanar Spanien att upphöra med sitt agerande.

Euromils kritik är föranledd av behandlingen av Teresa Franco, engagerad i "United Association of Spanish Military" (AUME) och som i flera år har arbetat aktivt med jämställdhetsfrågor inom det spanska försvaret. Hon har vid upprepade tillfällen blivit utsatt för repressiva åtgärder då hon använt sig av sin yttrandefrihet.

- Det är inget mindre än en skandal att ett modernt land som Spanien behandlar sina fackliga representanter på detta sätt. Yttrande- och föreningsfriheten måste värnas. Officersförbundet står självklart bakom våra systerorganisationer i Europa i denna fråga, säger förbundsordförande Lars Fresker.

Euromil är särskilt oroat över följderna av kvarhållanden, disciplinära förfaranden och andra hotande och repressiva åtgärder mot representanter för militära föreningar under de senaste åren i Spanien.

Därför uppmanar Euromils 117:e presidium de spanska politiska och militära myndigheterna:

  • Att omedelbart stoppa alla disciplinära eller rättsliga åtgärder mot medlemmar av militära föreningar i Spanien, inklusive mot Teresa Franco.
  • Att stoppa trakasserierna och "häxjakten" mot ledningen av AUME och andra militära föreningar.
  • Att respektera de grundläggande rättigheterna för Teresa Franco, hennes kollegor och de som representeras av militära föreningar.
  • Att säkerställa lika rättigheter, behandling och möjligheter för alla i väpnade styrkor.
  • Att särskilt säkerställa att rätten till föreningsfrihet, yttrandefrihet och därtill hörande rättigheter kan utövas fullt ut av militär personal, både i lagstiftning och i praktiken.
  • Att förbättra relationen mellan oberoende militära föreningar och det politiska och militära ledarskapet och upprätta en välorganiserad social dialog.
  • Att stödja den nuvarande begäran och se till att all spansk militärpersonal kommer att behandlas som "medborgare i uniform" i framtiden.  Bild på Officersförbundets ordförande Lars Fresker och Euromils ordförande Emmanuel Jacob

Läs hela uttalandet här (pdf)

 

 

 

 

Bild: Officersförbundets ordförande Lars Fresker och Euromils ordförande Emmanuel Jacob under senaste presidiemötet i Bryssel i april 2018.