Hoppa till huvudinnehåll

Yrkanden har skickats in och nu startar förhandlingarna

I förra veckan skickades Officersförbundets yrkanden inför RALS-förhandlingarna till Försvarsmakten. En av de viktigaste punkterna är lönen.

Som tidigare nämnts så yrkar Officersförbundet att det som minst ska finnas 6,5 % att fördela som löneökningar under kommande tre år. En annan del av lönefrågan är den om lägsta lön. Officersförbundet yrkar att lägsta lön för GSS ska vara 20 500 kr och för officer 25 000 kr.

Några av Officersförbundets yrkanden: 

  • Tidsbegränsat avtal 2017 – 2020 
  • Löneökningsutrymme som minst motsvarar 6,5 % på 3 år. (2017 minst 2,2 %, 2018 minst 2,0 %, 2019 minst 2,3 %)
  • Parterna på förbandsnivå skall årligen i kollektivavtal fastställa nya löner per 2017-10-01, 2018-10-01, 2019-10-01. I första hand ska detta ske genom förhandling mellan Officersföreningen och arbetsgivaren. Men om officersföreningen och arbetsgivaren kommer överens om det kan istället lönesättande samtal ske. 
  • Varje individ ska få en garanterad årlig löneförhöjning om minst 200 kr/mån. 
  • Lägsta lön för GSS ska vara 20 500 kr/mån och för yrkes- respektive reservofficer minst 25 000 kr/mån.
  • Semestertillägget ska höjas från 0,44% till 0,49%.

Lönen är inte konkurrenskraftig

– Det är personalbrist och svårt att rekrytera till de militära yrkena. Jobbet är intressant men lönen är inte konkurrenskraftig, säger Susanne Nyberg, förhandlingschef.

Officersförbundet vill även ha en strukturerad hantering av lönefrågorna i Försvarsmakten. Vi vill tillsammans bedriva ett fungerande lönearbete där det finns ett helhetstänk kring till exempel lägstalöner, jämställda löner, rekryteringsbehov och löneökningar utifrån prestation.

– En början på detta är att finna en process för att höja lägsta lönerna. Försvarsmakten måste inse att det är dags att ta tag i den frågan, avslutar Susanne Nyberg.

Förhandlingarna har påbörjats. OFR/O FM* har träffat Försvarsmakten och presenterat våra yrkanden. 

Yrkandet från Officersförbundet finns i sin helhet på vår webbplats. Du kan logga in med BankId och läsa det här:
www.officersforbundet.se/avtalsrorelse2017 >>

*OFR/O FM är det gemensamma samverkansorganet där Officersförbundet, Ledarna och Reservofficerarna ingår.