Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande: Vi nöjer oss inte med 19 000 kronor

Officersförbundet har nu beslutat om inriktningen för de kommande tre åren. De viktigaste uppgifterna blir att kämpa för den svenska modellens fortlevnad och att fortsatt driva frågan om höjda lägstalöner för soldater, sjömän och officerare.

Officersförbundet har genomfört årets förbundsmöte. Förutom att färdriktningen för den kommande mandatperioden har en ny styrelse valts. Ordförande Lars Fresker blev omvald till att fortsätta leda förbundet.

– Det känns inspirerande att få förnyat förtroende när det nu blåser positiva vindar för Försvarsmakten och där våra medlemmar efterfrågas som en viktig del av lösningen. Det har inte alltid varit så under min tid som ordförande, säger Lars Fresker, som valdes om till ordförande för Officersförbundet.

– Däremot finns det frågor som måste lösas för att Försvarsmakten ska bli bättre på att attrahera och behålla personal, inte minst på lönesidan och där har vi fortsatt arbete att göra, säger Lars Fresker som valdes om till ordförande under de kommande tre åren.

Utöver de klassiskt fackliga frågorna bedömer den nya styrelsen att frågan om lägstalöner för soldater, sjömän och officerare kommer fortsatt att stå i fokus för Officersförbundets arbete framöver.

Försvarsmakten gick i veckan ut med att de höjer lägstalönen för soldater, sjömän och gruppbefäl vid årsskiftet – från dagens 18 000 kronor till 19 000 kronor. Det är inte tillräckligt och Officersförbundet står fortfarande fast vid våra tidigare krav på högre lägstalöner.

– Vi kommer inte att nöja oss med 19 000 kronor som lägstalön. Vårt yrkande på 20 500 kronor för soldater, sjömän och gruppbefäl kvarstår även i de fortsatta förhandlingarna med Försvarsmakten, säger Lars Fresker.

För officerare yrkar Officersförbundet att lägstalönen skall vara 25 000 kronor. Officersförbundet vill återigen påminna om att personalförsörjningen är avgörande för Sveriges framtida försvarsförmåga.

– Lönefrågan är akut och måste åtgärdas. Lönens betydelse för att rekrytera och behålla personal måste bli en naturlig pusselbit i det pussel som behöver läggas för att skapa en stabil personalförsörjning. Här måste en attitydförändring till i Försvarsmakten. Vi kommer inte att nöja oss förrän vi får upp lägstalönerna för all militär personal, säger Lars Fresker.

Läs pressmeddelandet här

För ytterligare information och intervjuer, kontakta:
lars.fresker@officersforbundet.se, förbundsordförande,
Officersförbundet, 070-628 25 81

josefine.owetz@officersforbundet.se, pressansvarig,
Officersförbundet, 070-654 45 00